Oostermaet klaar voor de toekomst

Op dinsdag 16 maart zijn op Landgoed de Oostermaet door IJssellandschap en Trees for All samen met kinderen van basisschool Sancta Maria de laatste bomen geplant van in totaal 2,5 ha klimaatbestendig loofbos. Ook is er een bord onthuld om de wandelaars te informeren over de natuur en de samenwerking tussen beide organisaties te onderstrepen.

De Oostermaet kenmerkt zich door de vele fijnsparbossen. Door toedoen van klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande droogte, zijn veel bomen de laatste jaren verzwakt. Hierdoor worden ze op grote schaal aangetast door de zogenaamde letterzetter, een kevertje die de bast van de bomen opeet, waardoor de sapstroom van de boom kapot gaat en de boom sterft.
Na de kap van deze aangetaste bomen, zijn ruim 5.500 bomen en struiken opnieuw aangeplant. Samen met vrijwilligers, medewerkers van IJssellandschap, buurtbewoners en statushouders.

De aanplant bestaat voornamelijk uit diverse soorten loofbomen zoals zomereik, linde, vuilboom en haagbeuk. Deze soorten zijn goed voor de biodiversiteit en zijn beter bestand tegen langere perioden van droogte en warmte. Hiermee is de Oostermaet een toekomstbestendig bosgebied.

Op deze locatie is de aanplant mede mogelijk gemaakt door Trees for All. Trees for All heeft als missie om wereldwijd nieuw bos te planten en bestaande bossen te herstellen en beschermen. www.treesforall.nl

Foto (@nicokloek): directeuren Judith Snepvangers (IJssellandschap) en Simone Groenendijk (Trees for All) onthullen het paneel

 

toekomstbomen planten samen met leerlingen van basisschool Sancta Maria in Lettele

 

Nieuwsbrief