Samenwerkende landschapsonderhouders gezocht

Project Bidbook Salland zoekt samenwerkende landschapsonderhouders

Kostbaar Salland is namens de partners in de Salland Deal op zoek naar enthousiaste initiatiefnemers in het onderhoud van het Sallandse landschap voor het project Bidbook Salland. In dit project wordt een methode voor langdurig landschapsbeheer verkend.
Er gebeurt al veel in het landelijk gebied van Salland. In de hele regio zijn er grote en kleine ‘groene’ initiatieven die zich bezighouden met landschapsbeheer. Van dorpsboomgaarden tot agrariërs die gezamenlijk weidevogels beschermen en van projecten gericht op bloemrijke akkerranden tot duurzame energie-coöperaties. Kostbaar Salland is op zoek naar mensen die verder kijken dan de grenzen van hun eigen erf en samen met bijvoorbeeld buren, sportverenigingen en lokale zorginstellingen actief bezig zijn met landschapsonderhoud.

Inventarisatie
Momenteel werkt de organisatie aan een inventarisatie van al deze initiatieven. Zo moet duidelijk worden wat er momenteel al gedaan wordt aan landschapsbeheer en hoe deze initiatieven verbonden en versterkt kunnen worden. Door kennis, mankracht en financieringsbronnen bij elkaar te brengen, willen we zorgen voor duurzaam draagvlak in de regio. De inventarisatie leidt tot een keuze in twee pilotgebieden waarmee de partners in de Salland Deal dit voorjaar aan de slag gaan.

Bidbook
Met de initiatieven uit het pilotgebied stelt Salland Deal een bidbook op, met daarin de wijze waarop zij het langjarig beheer van het landschap willen organiseren en wat daarvoor nodig is. Een bundeling van alle groene energie in het pilotgebied! Het bidbook wordt een beeldend document, dat einde zomer 2019 aangeboden wordt aan de provincie en Sallandse gemeenten.
Aanmelden

Bent u betrokken bij een initiatief en wilt u samen met Salland Deal en andere actieve Sallanders op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen en samenwerkingsverbanden om landschapsbeheer in de toekomst te kunnen verzekeren? Meld uw initiatief dan vóór uiterlijk 1 maart aan via www.kostbaarsalland.nl

Nieuwsbrief