Stapels Hout en douglas aanplant

IJssellandschap voert ook werk uit voor andere organisaties waaronder stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis (BWK – zie www.bwkdeventer.nl), niet te verwarren met het alom bekende poppodium.

Groepsbomen
Zo hebben we recent bij een bosperceel van het BWK fijnspar en douglas gekapt op de hoek Langedijk/Molenweg in Olst. Er liggen ter plekke nu grote stapels hout. Het betrof hier helaas een overblijfsel van de storm in januari. 80 % van dit stukje bos was omgewaaid! We hebben besloten om het hele stuk te laten vellen. Je kunt het dan in het totale pakket van bosbeheeropdrachten voor dit seizoen meenemen, dat scheelt in de kosten. Bovendien is het niet verstandig om die 20% bomen die her en der nog stonden te laten staan. De fijnspar is namelijk een echte ’groepsboom’. Als hij alleen staat waait hij droog waardoor de naalden geen vocht meer krijgen en de boom alsnog afsterft.

En nu?
De kapvlakte is geklepeld en geploegd met de bosploeg om de bovenlaag te doorbreken. Daardoor heeft nieuwe aanplant grote kans om goed te wortelen. Onze fantastische groen- vrijwilligers hebben tijdens de maandelijkse groenzaterdagochtend in april 1850 nieuwe douglasboompjes aangeplant. Op naar de toekomst!

 

Stichting BWK heeft een aantal boerderijen en landerijen (ca. 500 ha) in het bezit in en rondom Deventer, die IJssellandschap beheert. Met de opbrengst uit deze bezittingen, waaronder ook houtkap, wordt niet alleen het onderhoud gefinancierd maar kunnen ook wezen en kinderen uit één ouder gezinnen met een minimum inkomen worden ondersteund.
De stichting bestaat uit 5 bestuursleden en 1 part-time medewerker en is gevestigd naast het poppodium Burgerweeshuis, aan de Bagijnenstraat in Deventer. Zie voor meer informatie www.bwkdeventer.nl

 


Nieuwsbrief