Broedseizoen: Tijdelijke afsluiting wandelpad De Mars /Bolwerk

AFGESLOTEN VAN 15 MAART tot 15 JULI (zie kaartje)

Van oudsher zijn de uiterwaarden een paradijs voor boerenlandvogels zoals de grutto, de kievit en de wulp. Deze vogels vliegen vanuit Afrika en Zuid Europa helemaal hierheen om in het weiland hun jongen groot te brengen. Helaas gaat het niet goed met de boerenlandvogels in Nederland, ook niet in de uiterwaarden bij Deventer.

Recente tellingen hebben laten zien dat de aantallen met wel 60% gedaald zijn ten opzichte van 40 jaar geleden. Oorzaken hiervan zijn o.a. de grootschalige landbouw, de klimaatverandering waardoor het gebied droger wordt én de groeiende recreatiedruk.

Daarom heeft IJssellandschap samen met de omliggende boeren, de (weide)vogelwerkgroep, agrarisch natuurbeheer het Collectief Midden Overijssel en andere betrokkenen een actieplan Boerenlandvogels De Mars opgesteld waarin we maatregelen treffen om de vogelstand hier in de uiterwaarden op peil te houden en te vergroten. Onderdelen hiervan zijn het vernatten van het gebied en het bevorderen van landschapsinclusieve landbouw. Zo wordt er op een aantal percelen later gemaaid dan gebruikelijk, is er sprake van kruidenrijk grasland en zet de boer zich in om tijdens het bewerken van het land nesten te markeren. Dit doen zij samen met de Deventer Weidevogelwerkgroep.

We vragen ook uw hulp!
Voor de boerenlandvogels is rust in het terrein essentieel. De grote recreatiedruk met een toename aan wandelaars en vooral loslopende honden zijn funest voor vogels met eieren of jongen. Daarom sluiten we het pad door deze (biologische) landbouwpercelen tijdelijk af. Een mogelijk alternatief voor deze periode is het fiets- en wandelpad over de dijk langs de Steenenkamer.

Dank voor uw medewerking.

Na 15 juli bent u weer van harte welkom!

 

 

Zie voor achtergrond ook Reddingsplan Boerenlandvogels De Mars

 

Nieuwsbrief