Uitbreiding heidegebied Wechelerveld

Deze winter worden er nieuwe heide-herstelwerkzaamheden uitgevoerd op Natuurterrein Het Wechelerveld in Schalkhaar/Deventer. Dit met als doel het heideterrein te vergroten en specifieke plant- en diersoorten meer leefruimte te bieden.

Het Wechelerveld bestaat overwegend uit bos met allerlei verschillende soorten bomen. Centraal in het gebied ligt een open heidegedeelte. Dit heideterrein is, samen met enkele andere gebieden, een laatste restant van de uitgestrekte stukken heide die grote delen van Salland tot ver in de
19e eeuw bedekten.

Het heideterrein biedt leefruimte aan waardevolle soorten, zowel planten (tandjesgras, tormentil, grondster, klokjesgentiaan) als vlinders, waaronder de zeldzame aardbeivlinder, en andere diersoorten (levendbarende hagedis). Het heideveld is echter versnipperd en raakt steeds verder begroeid met gras. Ook neemt het bos langzamerhand steeds meer heide in. In 1998, 2008 en 2010 zijn werkzaamheden uitgevoerd om de heide te herstellen. De resultaten hiervan zijn positief. Veel soorten zijn in aantal toegenomen.

De heide-herstelwerkzaamheden die deze winter worden uitgevoerd bestaan uit het verwijderen van bomen en het terugzetten van de bosrand. Aansluitend gaat een aannemer flinke delen ‘plaggen’. Dat houdt in dat de toplaag wordt verwijderd. Op de gekapte en geplagde delen kan zich geleidelijk opnieuw een heidevegetatie ontwikkelen.

Foto: levendbarende hagedis (foto: M. Zekhuis)

Nieuwsbrief