Verhalen in het IJssellandschap

Het (IJssel)landschap ligt vol verhalen, verhalen die ongeduldig wachten om verteld te mogen worden. We zijn op zoek naar deze mooie verhalen om ze te koppelen aan nieuwe fietsroutes door het landschap en om ze te bewaren voor de toekomst.
Kort geleden hebben we een vrijwilligersvacature geplaatst waarin we vroegen naar ‘verhalenvangers’. De deelnemers werd een workshop aangeboden met medewerking van Ewout van der Horst, historicus en schrijver van vele boeken over Salland en haar bewoners. Op zoek gaan naar verhalen en het opschrijven ervan leeft want het aantal aanmeldingen heeft ons verrast; ruim 30 aanmeldingen waarvan er 10 zijn geselecteerd. Deze 10, 9 dames en 1 heer, hebben in 3 avonden verder kennis gemaakt met IJssellandschap en geoefend met interviewtechnieken. Ze staan nu te trappelen om de verhalen te gaan verzamelen.

Verhalen over verleden, heden en toekomst
‘Guus de geit werd voor het krakkemikkige wagentje gespannen en dan raceten we gierend van de lach door het park, tot groot ongenoegen van onze moeder’ zo vertelt mevrouw Copijn, oud bewoonster van landgoed De Haere in Olst. Een mooi voorbeeld van een verhaal op een plek die van waarde is en die het verdient om aan een breed publiek vertelt te worden. Want wie woonden vroeger op het landgoed en hoe ging het er toen aan toe? Wat betekende de omgeving en wat droegen ze er aan bij? Het gaat overigens niet alleen om het verleden maar zeker ook over het heden en de toekomst. Waarom bijvoorbeeld neemt een boer een bepaalde beslissing en wat komt daar bij kijken of waarom jaagt een jager eigenlijk? Verhalen die wellicht vermakelijk zijn maar ons ook doen realiseren dat het landschap om ons heen niet vanzelfsprekend en van grote waarde is en dat we daar met z’n allen goed voor horen te zorgen zodat mens en dier er nog tot in lengte van dagen van kunnen genieten.

Fietsen
De verzamelde verhalen worden onder meer onderdeel van een groter geheel waarvan het ontwikkelen van 3 fietsroutes door het IJssellandschap een belangrijk onderdeel is. Ook worden de verhalen gekoppeld aan de al bestaande Hazepad wandelroutes en zijn verhalen ook belangrijk voor IJssellandschap om te bewaren. Natuurlijk spelen ook website, nieuwsbrieven en social media een rol in het verspreiden van de verhalen. De meeste verhalen worden schriftelijk opgetekend. De opzet is daarnaast dat een aantal verhalen wordt vertaald naar geluid en beeld. Zo zijn de verhalen geschikt voor diverse doelgroepen en kennen ze een breed bereik.
Dus, heb je een verhaal (en ja, iedereen heeft een verhaal!) en wil je meewerken aan het project om zodoende je bedrijf onder de aandacht te brengen, een bijzondere gebeurtenis of je liefde voor het landschap te delen. Laat het ons weten! Jet Nieboer j.nieboer@ijssellandschap.nl 06-30335588. Een van onze enthousiaste vrijwilligers komt dan bij je langs om het verhaal te ‘halen’.

Nieuwsbrief