Visie LandGoed 2019-2024-2044

We leven in een dynamische tijd. In toenemende mate spelen vraagstukken rondom klimaat, energie en de toekomst van de landbouw in Nederland een belangrijke rol. Hieruit is de wens ontstaan om een nieuwe langetermijnvisie, met daarin een heldere strategie voor korte termijn, te presenteren. Een visie die richting geeft aan het beleid, investeringen en het beheer voor de komende jaren.

Lees hier de verkorte versie van de visie en missie van IJssellandschap

Visie LandGoed Samenvatting

De uitgebreide versie vindt je hier:

Visie LandGoed 

 

Nieuwsbrief