Welkom Cathelijne Jansen

Welkom Cathelijne Jansen!

Met beide ouders die aan Hogeschool Van Hall Larenstein hebben gestudeerd wist Cathelijne (23 jr) één ding zeker, dat dus niet. Dan liever een fotografie- of sportopleiding. Uiteindelijk stroomt het bloed toch waar het niet gaan kan, en werd het….. Van Hall Larenstein Bos & Natuurbeheer in Velp met als specialisatie toegepaste ecologie. 2 jaar na haar afstuderen werkt ze bij IJssellandschap als GIS medewerker & ondersteuner van de (pacht) administratie. Welkom!

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Geografische informatie, in dit geval van IJssellandschap,  wordt digitaal als data in het systeem verwerkt om er situaties en contracten aan te koppelen zodat er toekomstgericht en efficiënt gewerkt kan worden. Met haar werk ondersteunt Cathelijne met name John Schoorlemmer, pachtadministratie en Gerben Visser, landschapsbeheerder. Cathelijne start met het digitaliseren van al onze eigendommen met als resultaat een werkbare totaaloverzichtskaart. Ook voor het bredere publiek kan GIS in gezet worden door geografische informatie, zoals over onze boerderijen en natuurgebieden op een aantrekkelijke manier te visualiseren en er cultuurhistorische informatie aan te koppelen. Dit is ideaal voor wandel- en fietsroutes.

GIS is volgens Cathelijne interessant, je kunt je er echt in specialiseren en het is aantrekkelijke voor je loopbaan om de technische kant te combineren met praktische ecologische kennis. De functie binnen IJssellandschap is in principe voor een jaar. Het is een onderzoek naar wat er kan en nodig is om de digitale systemen, zowel GIS als de administratiesystemen,  binnen IJssellandschap optimaal te implementeren en voor de organisatie te laten werken op de lange termijn.

Cathelijne woont in Arnhem en is opgegroeid aan de dijk van de Ooijpolder langs de Waal. De binding met het rivierenlandschap is daarmee in ieder geval geborgd. Als doener en buitenmens sport ze veel, zo traint ze fanatiek richting de halve triatlon en fotografeert ze graag, al heeft ze voor het laatste momenteel weinig tijd.  Cathelijne heeft het GIS systeem in haar vingers gekregen door haar opleiding, het afstudeerproject bermbeheer bij Waterschap Rivierenland en haar vorige werkkring.  De contractenadministratie van IJssellandschap zal ze zich in de praktijk eigen maken.

Er komt nu in de eerste periode veel informatie op haar af,  en ze is er juist ook om deze informatie voor de organisatie te stroomlijnen en aan te vullen. Dat vergt uiteraard tijd en inzicht in het reilen en zeilen binnen IJssellandschap. Wellicht dat je haar binnenkort dan ook ergens in het veld tegenkomt en/of contact hebt.

We hebben er alle vertrouwen in dat Cathelijne een fijne aanvulling is voor onze organisatie en in ons team, en wensen haar heel veel succes en werkplezier!

Nieuwsbrief