Vrijwilligers gezocht

Het Carmel College Salland en IJssellandschap zijn samen op zoek naar vrijwilligers die één keer per week op maandagochtend de rol van begeleider op zich willen nemen voor het praktijkproject “Tuin en Landschap”.
In september 2015 is een samenwerking gestart tussen IJssellandschap met haar vele natuurgebieden, bossen en parken en het Carmel College Salland, afdeling vmbo. Dit alles onder het motto Samen-Werken. Leerlingen van het Carmel College Salland krijgen les in het praktische thema “Tuin en Landschap”. Hoewel op school veel geleerd kan worden, is het belangrijk dat de leerlingen ook kennis maken met de praktijk door ook daadwerkelijk ‘het veld’ in te gaan.

Onderhoud van het landschap is een arbeidsintensieve taak en vele handen maken licht werk. IJssellandschap biedt daarom graag een leeromgeving waarbij de leerlingen zich inzetten voor het landschap. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie.
De leerlingen werken in kleine groepjes (vier leerlingen per keer), waardoor het leerrendement hoog is en het voor de vrijwilligers goed te begeleiden valt.

De taken van de vrijwilliger bestaan o.a. uit het halen en brengen van de leerlingen (kilometers worden vergoed), het geven van uitleg over de werkzaamheden ten behoeve van het landschapsonderhoud en de te gebruiken gereedschappen, het toezicht houden op het veilig werken en het geven van uitleg over de natuur ter plekke. De werkzaamheden vinden dit seizoen plaats op landgoed De Oostermaet bij Lettele waar IJssellandschap een eendenkooi in oude luister herstelt.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Snoeiwerk, kapwerk, het onderhouden van paden en het plaatsen en onderhouden van recreatieve voorzieningen.

We zoeken:
Vrijwilligers die het leuk vinden om een groepje van vier leerlingen, op maandagochtend, te vervoeren en te begeleiden tijdens de praktijklessen. Werkinhoudelijke begeleiding vindt plaats vanuit het Carmel College Salland en IJssellandschap.

Voor deze functie verwachten wij van u dat u:

• affiniteit heeft met de doelgroep (jongeren in de leeftijd van 12 – 16 jaar);
• in het bezit bent van een auto. De opzet is namelijk dat u de jongeren (4 pers.) ophaalt en terugbrengt van en naar het Carmel College. Het is daarom praktisch indien u in de buurt van Raalte woont. Indien u wél wilt begeleiden maar niet beschikt over een auto of anderszins niet voelt voor het vervoeren van de leerlingen aarzel dan niet toch te reageren;
• op maandagochtend van 08.30 – 12.00u. beschikbaar bent. Met een poule van vrijwilligers is het op termijn uiteraard mogelijk dat u elkaar afwisselt;
• minimaal een redelijke basisconditie heeft;
• van onbesproken gedrag bent (Verklaring omtrent Gedrag kan worden opgevraagd);
• gedurende alle seizoenen graag buiten werkt;
• (basis)kennis heeft van de natuur en het leuk vindt om jongeren deze kennis over te brengen;
• Handig bent en een zekere (basis)kennis heeft van de benodigde handgereedschappen.

Wat kunt u van ons verwachten:

• begeleiding vanuit Carmel College en IJssellandschap;
• introductie ter kennismaking met beide organisaties;
• een vrijwilligerscontract;
• vrijwilligersverzekering;
• een kledingpakket (in bruikleen);
• gebruik van gereedschap en handschoenen;
• vergoeding van werkelijk gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld gereden kilometers;
• een kerstpakket en –borrel.

Wanneer u interesse heeft in bovenstaande vrijwilligersvacature, kunt u contact opnemen met

Els Schoorlemmer
e.schoorlemmer@carmelcollegesalland.nl
0572-348500

Of

Jet Nieboer
J.nieboer@ijssellandschap.nl
0570-635955

Nieuwsbrief