Welkom Klaas Brand

Aan de slag!

Zijn eerste weken bij IJssellandschap bestaan uit houtsnipperen, slootkanten schonen en het aanplanten van bomen. Mooi werk vindt Klaas Brand (40) en een goede gelegenheid om de nieuwe collega’s van de buitendienst te leren kennen. Klaas is sinds 1 februari bij IJssellandschap in dienst als terreinmedewerker Bosbeheer. Vanaf dat hij klein was is het duidelijk; een baan buiten gaat het worden. Toen hij op de basisschool telkens verlangend uit het raam keek, zei de meester al tegen zijn moeder; “Klaas moet niet uit een boekje leren rekenen, maar boomsoorten leren.  Dat rekenen komt heus later vanzelf wel”.

Na de lagere school peddelde hij op zijn fietsje zoals verwacht, naar de lagere bosbouwschool in Apeldoorn en vervolgens naar Velp (bos & natuurbeheer). Daarna volgde een korte opleiding voor het bedienen van de grote apparaten in Finland, het mekka van de bosbouw. Na vervolgens jarenlang te hebben gewerkt als beheerder op diverse kleinere particuliere landgoederen,  keek hij uit naar een baan met collega’s. IJssellandschap spreekt Klaas als organisatie aan vanwege de historie en de verscheidenheid aan landgoederen en gebieden. 

Bosbeheer is een interessant vak, volgens Klaas: “Bos heeft steeds meer belangen gekregen; het vergoten van de biodiversiteit waar het niet goed mee gaat, het vastleggen van stikstof en bos als onderdeel van het welbevinden van mens, dier en plant. Iedere boom die in het bos staat en de kans krijg om oud te worden is belangrijk en heeft zijn functie. Productiebos levert in eerste instantie natuurlijk hout en dat hout blijven we nodig hebben. Maar dat hoeft niet te bijten en kan met oog voor de natuur”.

Het klankborden met collega’s en andere betrokkenen is belangrijk in deze tijd van verschillende inzichten en snel gaande klimaatveranderingen. Het bos kan er niet altijd op anticiperen. Klaas; “een groot deel van de natuur wordt gevormd door a-biotische, niet levende, elementen zoals het weer. Je gaat steeds meer naar natuurvolgend bosbouw, naar flexibeler bosbeheer. Dat is interessant en ook een kwestie van ondervinden. Wellicht is wat we nu bedenken, straks achterhaald. Maar dat hoort bij lange termijn denken”.

Zijn eerste indruk van IJssellandschap is positief: fijn, ontspannen. Het hele IJssellandschap ontdekken, dat heeft tijd nodig maar het valt hem op dat de bossen echt bijzonder zijn. Veelal landgoedbossen,  met veel diversiteit. Klaas gaat er graag mee aan de slag:  wat gebeurt hier, wat kunnen we hier? Het bosbeheerplan van IJssellandschap dat elke 5 jaar wordt vastgesteld, is hierbij leidend. Klaas: “ Ik krijg er energie van om dit verder uit te kunnen rollen”.

Met zowel pachters als vrijwilligers heeft Klaas vanuit zijn vorige functies als landgoedbeheerder ervaring. Hij kijkt uit naar de ontmoetingen en de samenwerking om de natuurwaarden te vergroten.  

Naast bosbeheer is de jacht een passie van Klaas. Klaas: “ik wilde graag jachtopzichter worden of boswachter” . Ik heb uiteindelijk gekozen voor bosbouw maar bos- en faunabeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dieren intrigeren mij ook enorm. Ik verdiep me in alle aspecten en wil er alles van weten. De biologie van de beesten. Ik hou van traditie, de respect voor de natuur”.

Wat er de komende weken op de planning staat? Klaas: “Vaker met Gerrit (Klijn Velderman) op pad en binnenkort het blessen van het bos met Tino . Maar eerst gaan we voor het einde van het plantseizoen half maart, nog een flink aantal (loof)bomen aanplanten. Er valt in het bos altijd veel te beheren. Aan de slag dus!

———————————————————————————————————————————————————
Klaas volgt per augustus Gerrit Klijn Velderman op, bedrijfsleider buitendienst met specialisatie bosbeheer. Gerrit gaat vanwege zijn pensioen medio augustus IJssellandschap na 30 jaar (!) verlaten. Met zijn vertrek komt er enigszins verandering binnen de structuur van de groenmedewerker. De verantwoordelijkheid ligt binnen het groenteam zelf met Gerben Visser, landschapsbeheerder als eindverantwoordelijke.  Klaas Brand is terreinmedewerker Bosbeheer, naast  Tino van Beek die verantwoordelijk is voor Natuurbeheer en Gerrit Riezebos voor het Parkbeheer. Jan Slot, Gerhardus de Ruiter en Ab Zwiers zijn algemeen medewerker buitendienst. Daarnaast werken er vanuit de werkplaats nog 2 schilders, een timmerman en een toezichthouder.

Nieuwsbrief