Houtige landschapselementen

Pachters kunnen van IJssellandschap het gebruik en beheer van houtige landschapselementen overnemen als deze elementen gelegen zijn langs grond die de betreffende pachter in pacht of eigendom heeft. Daartoe wordt een gebruikersovereenkomst gesloten tussen IJssellandschap en pachter. De regeling is bekend gemaakt bij pachters en pachtersvereniging.

Op onderstaande kaarten staan alle houtige landschapselementen die hiervoor in aanmerking komen voor ingebruikgeving. Let op! Alle bossen staan op de kaarten, maar alleen bosjes < 1,5 ha komen in aanmerking. Ook behoud IJssellandschap zicht het recht om, b.v. om veiligheidsredenen langs grote wegen of bijzondere natuur- of landschapswaarden,  een element niet in gebruik kunnen geven. Dit laten we per ommegaande weten als hiervoor door een pachter een verzoek is ingediend.

Het werkgebied van IJssellandschap is verdeeld in 6 deelgebieden. Van ieder deelgebied is een kaart beschikbaar. Op de overzichtskaart is te zien waar de deelgebieden liggen. Mochten er elementen van IJssellandschap niet op de kaart staan die wel aan uw (pacht)grond grenzen, neem dan contact met ons op.

Kaart overzicht  (hierop staan alle deelkaarten afgebeeld)

Kaart 1

Kaart 2

Kaart 3

Kaart 4

Kaart 5

Kaart 6 

 

Nieuwsbrief