Snoei Bosranden

IJssellandschap is beheerder van ruim 1200ha bos en vele honderden meters aan lanen en houtwallen. De bomen en struiken die hier groeien, grenzen aan (deels verpachte) landbouwgronden, schouwstroken, watergangen, wegen en paden. Al met al vormt dit een grote lengte aan randen. Het is aan IJssellandschap om deze randen te beheren.

Het onderhoud wordt planmatig aangepakt. Dit werkt als volgt.

Wanneer gaan we waar aan de slag?
In een cyclus van 5 jaar gaan we alle bosranden langs. Onze terreinen hebben we daartoe ingedeeld in 5 ‘werkblokken’: gebiedsdelen die geografisch zoveel mogelijk bij elkaar aansluiten. Elk jaar zetten we een werkblok op de planning. Klik op ‘Kaart werkblokken’ om te zien wat de werkblokken zijn en welke jaarplanning daarbij hoort.

Werkwijze
De werkwijze is als volgt:
Augustus / september: schouw
In het jaar voorafgaand aan de uitvoering, worden in augustus / september alle bosranden van het betreffende werkblok geïnspecteerd door een medewerker van IJssellandschap en de uitvoerder / aannemer. Als norm wordt gehanteerd:
– perceel is vrij van ondergroei / struiken;
– de bosrand is passeerbaar: bomen zijn opgekroond tot minimaal 4m.

Oktober: bepalen kosten en selectie
De aannemer berekent de kosten voor het uitvoeren van het snoeiwerk. Jaarlijks stelt IJssellandschap een budget beschikbaar van max. €25.000,– voor bosrandenonderhoud. Als de kosten van de werkzaamheden binnen dit budget vallen, wordt al het werk uitgevoerd. Indien de kosten dit budget overschrijden, zijn we genoodzaakt een selectie te maken. Alleen de geselecteerde randen pakken we dan aan. De andere randen schuiven door naar volgende ronde, 5 jaar later.

November: geselecteerde randen op de site
Op de site van IJssellandschap wordt een kaart opgenomen van de randen die we voornemens zijn te gaan snoeien in het daarop volgende jaar.

Vanaf januari: uitvoering
Direct aan het begin van jaar starten we met de uitvoering. We proberen dit zoveel mogelijk in het eerste kwartaal uit te voeren. Als de omstandigheden dat niet toelaten, maken we het in nazomer / najaar af.

Na 5 jaar
De volgende ronde met een identieke werkwijze.

Met deze planmatige werkwijze, hoopt IJssellandschap achterstallig onderhoud weg te werken en voor de toekomst te voorkomen.

Uitstel onderhoud bosranden 2020
In de jaren 2018 en 2019 heeft ook IJssellandschap te maken gekregen met aanhoudende droogte en hitte. Een deel van de Nederlandse bossen en boomsoorten, voelen zich van oudsher thuis in koele en natte omstandigheden. Hitte en droogte, zeker als het langere tijd is, tast de vitaliteit en gezondheid aan.

Dit heeft als gevolg gevoeligheid voor aantastingen (zoals de letterzetter in de fijnspar), takbreuk en dood hout of sterfte. Het ontmantelen van gevaarlijke grote en oude bomen, vooral beuken, het uitvoeren van onderhouds-snoei met hoogwerkers, het wegzagen van instortende fijnspar opstanden en (vooral) het weer aanplanten van deze bosvakken, is een kostbare aangelegenheid die een flinke claim legt op de groenbegroting in 2020.

Om de algehele koste beheersbaar te houden, is in afstemming met het bestuur van de pachtervereniging besloten om het planmatig onderhoud van de bosranden 1 jaar op te schuiven.

Vragen en informatie
Voor vragen over het snoeibeleid kunt u contact opnemen met IJssellandschap. Contactpersoon: Gerben Visser, 06-22800250 / g.visser@ijssellandschap.nl). Geeft de kaart onvoldoende informatie of duidelijkheid? Aarzel dan ook niet om even te contacten!

Kaart werkblokken bosranden kerngebied

Nieuwsbrief