Huidig grondgebruik

 
De drie boerderijen zijn nog steeds in bedrijf. De Voorhorst en ’t Wesselink zijn melkveebedrijven waarbij op ’t Wesselink een tweede bedrijfstak is opgezet. In het recreatieseizoen is een gedeelte van het erf gereserveerd voor de tenten van ‘het beter boeren bed’. Koken op een houtvuurtje, ’s avonds lezen bij een olielamp en slapen in een bedstee (zie Het Wesselink).

Op De Beernink worden schapen gehouden. De bewoners van de Beernink zetten zelf hun producten af, voor een belangrijk deel via de (ecologische) Noordermarkt in Amsterdam en op de boerenmarkt in Zutphen. Ook hebben ze verkoop aan huis zie www.bslombok.nl

Het fraaie decor van het landgoed maakt dat er veel gewandeld en gefietst wordt. De bossen op het landgoed zijn indertijd aangelegd ten behoeve van de houtproductie, maar bieden nu ook volop ruimte aan een rijke fauna, zoals haas, vos, konijn en ree. Het bos bestaat voor de helft uit fijnspar en eik. Daarnaast zijn douglas en grove den belangrijke soorten.

Toekomst

Voor IJssellandschap is de voortzetting van de huidige bedrijvigheid op dit landgoed, waar mens en landschap van oudsher een eenheid zijn, het belangrijkste doel.