Spikvoorde

Spikvoorde – Gooiermars

 

Spikvoorde

Het ruim honderd hectare grote landgoed Spikvoorde grenst aan de Deventer wijk met dezelfde naam. In het zuiden, in het buurtschap Ortele, grenst dit landgoed dicht aan de Gooiermars. Spikvoorde is minder nat dan de Gooiermars, het vochtige brongebied van de Zandwetering. Zeventig hectare bestaat uit landbouwgrond en dertig hectare is bos. Op het landgoed staat een viertal boerderijen, die alle op een andere manier worden gebruikt.

Gooiermars

Het Gooiersmars is van oorsprong een moerassige laagte die functioneerde als verzamelbekken van water. Het is het brongebied van de Zandwetering die in de Middeleeuwen is aangelegd. Het gebied is bijzonder omdat er kalkrijk grondwater uit de bodem treedt (kwel). Dit schept kansen voor bijzonder planten en dieren. Om de natuurpotentie van het gebied te benutten is 60 ha landbouwgrond recent heringericht als natuurgebied. Circa 40 hectare van de nieuwe natuur is voorzien op gronden van landgoed De Bannink. Circa 20 hectare van de nieuwe natuur is voorzien op gronden van IJssellandschap. De natuur in het gebied maakt onderdeel uit van het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Voor de begrazing zijn er Charolais koeien en Brandrode runderen ingeschaard. Door een beperkt deel van het gebied is een wandelpad worden aangelegd waardoor het mogelijk is om een ommetje te maken.

Op 26 juni 2012 hebben Landgoed De Bannink, IJssellandschap en de gemeente Deventer de overeenkomst getekend voor de levering van gronden voor natuur en de ruil met compensatiegronden. De Bannink en IJssellandschap als grondeigenaren, de gemeente Deventer als procesmanager.