Ossenwaard

Ossenwaard

Voorheen had dit uiterwaardengebied een puur agrarische bestemming. Nieuwe inzichten in natuurontwikkeling langs de grote rivieren hebben ertoe geleid dat de Ossenwaard vanaf 1993 is veranderd in een natuur(ontwikkelings)gebied. Het beheer in de Ossenwaard was er in het verleden vooral op gericht om meer variatie op het gebied van flora en fauna te verkrijgen. Hiertoe werden vanaf 1993 tot medio 2013 Galloways en Konikpaarden ingezet. Dit natuurontwikkelingsproject in de Ossenwaard wierp al binnen een paar jaar zijn vruchten af. Recreatie, door middel van de wandelroute die IJssellandschap heeft aangelegd en educatie gingen hand in hand in dit gebied.

In het kader van Ruimte voor de Rivier is de Ossenwaard (en ook Bolwerksplas) in 2014/2015 volledig op de schop gegaan. Nieuwe hanken zijn gegraven en de rivier heeft meer mogelijkheid gekregen zich te verbreden direct na de flessenhals van de binnenstad. De Ossenwaard is na de herinrichting door Ruimte voor de Rivier wederom een natuurgebied. Omdat het gebied volledig is heringericht is er geen plaats meer voor de Konikpaarden en Galloways. Maar de vegetatie moet korter blijven dan voorheen om bij hoogwater de doorstroom te kunnen bewerkstelligen: ruigere delen met meidoorns, wilgjes en hogere planten mogen er plaatselijk nog wel zijn, maar minder uitbundig dan we de afgelopen jaren gewend waren. Inscharing door roodbonte koeien (MRIJ-ras) zoals van oudsher gebruikelijk was, zorgt ervoor dat de vegetatie alsnog kort wordt gehouden. Naast de begrazing worden jaarlijks in het najaar delen van het terrein bijgemaaid, zodat de uiterwaard mooi kort de winter in gaat. Vanwege het voorkomen van bijzondere vogels en planten,  en om een gedeelte van het gebied volledig van de ‘natuur’ te laten zijn, is een gedeelte jaarrond aangemerkt als rustgebied en dus afgesloten voor het publiek.