Donateurs / anbi

IJssellandschap en de gelieerde stichting Monumenten IJssellandschap zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl 

Stichting Monumenten IJssellandschap is een cultureel aangewezen ANBI instelling. Hierbij is onder voorwaarden een extra aftrekmogelijkheid van 25% aanwezig.

Met ingang van 2014 dient een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd op de website een aantal gegevens openbaar te maken. Op deze website van IJssellandschap vindt u informatie over de bestuurssamenstelling, het beleid, de doelstelling en gegevens over activiteiten van IJssellandschap en Monumenten IJssellandschap. De meer specifieke gegevens betreffende het beloningsbeleid en de verantwoording vindt u in het jaarverslag. Dit verslag staat vermeld op de site en/of is op verzoek beschikbaar; hiervoor kunt u via de mail een exemplaar aanvragen info@ijssellandschap.nl

Naam instelling                                                              fiscaal nummer  

Stichting IJssellandschap, Olst                                     0057.27.492
Stichting Monumenten IJssellandschap, Olst           8071.00.250       

 

IJssellandschap: Standaard formulier publicatieplicht ANBI 2022

Monumenten IJssellandschap: Standaard formulier publicatieplicht ANBI 2022

haas-groen

Nieuwsbrief