Partners

Stichting Burgerweeshuis en kinderhuis www.bwkdeventer.nl
Schone IJsseloevers www.schoneijsseloevers.nl
IVN Deventer www.ivn.nl
Marke Gorsselse Heide www.markegorsselseheide.nl
Zorggroep Solis www.zorggroepsolis.nl
OPG www.grondbezit.nl
Landschap Overijssel www.landschapoverijssel.nl
NV Bergkwartier www.nvbergkwartier.nl
Staatbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl
LTO Salland www.salland.ltonoord.nl
Kostbaar Salland www.kostbaarsalland.nl
ANV Groen www.groensalland.nl
Rustpunten in Salland www.rustpunt.nu
IJsselboomgaarden www.ijsselboomgaarden.nl
KNNV Deventer www.knnv.nl/deventer
Deventer Bomenstichting www.deventerbomenstichting.nl
Deventer Stadsarchief www.sabinfo.nl
Ruimte voor de Rivier www.ruimtevoorderivier.nl
Waterschap Drents Overijsselse Delta www.wdodelta.nl
Waterschap Vallei en Veluwe www.vallei-veluwe.nl
Stichting IJsselhoeven www.ijsselhoeven.nl
Vogelwerkgroep IJsselstreek www.vwg-deijsselstreek.nl
A Rocha www.nederland.arocha.org/nl
Groene Knoop www.landschapsbeheergelderland.nl
Hoveniersbedrijf Wissel www.hoveniersbedrijfwissel.nl (leer-werkbedrijf groenvoorziening)
Imkervereniging Deventer
 www.imkersdeventer.nl
Zuivel van Salland  www.zuivelvansalland.nl

Gemeente Deventer www.deventer.nl
Gemeente Raalte www.raalte.nl
Gemeente Olst/Wijhe www.olst-wijhe.nl
Gemeente Voorst www.voorst.nl
Provincie Overijssel www.overijssel.nl
Provincie Gelderland  www.gelderland.nl

Nieuwsbrief