Afscheid in de natuur

Asverstrooiing
De natuur kan troostrijk zijn. Wij vinden het een mooie gedachte om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Als uw overleden dierbare hield van de natuur of wellicht een specifieke plek op een van onze landgoederen, bieden wij daarom de mogelijkheid om zijn/haar as te verstrooien.

Bijna al onze gebieden zijn toegankelijk voor het publiek. Samen met ons kunt u de keuze voor een plek bepalen. Hierbij houden we rekening met onder andere de toekomst-, of beheerplannen voor een bepaald gebied.

Er is een aantal voorwaarden waaronder de as mag worden uitgestrooid. Zo zijn er enkele kwetsbare gebieden die niet toegankelijk zijn. Ook is het achterlaten van gedenktekens helaas niet mogelijk.

De kosten bedragen € 250 euro of anderszins een vrijwillige bijdrage. Uiteraard wordt dit bedrag besteed aan het landschapsbeheer. Uw verzoek kunt u richten aan IJssellandschap, Gerben Visser (landschapsbeheerder). Dit kan per mail: g.visser@ijssellandschap.nl of telefonisch 0570-63 59 55

Bomen planten of een herdenkingsbankje
Een boom planten vraagt een goede plek, passend binnen het beheer en vergt onderhoud zoals het extra water geven van de jonge boom in droge periodes. Daarnaast is het plaatsen van ons buitenmeubilair aan een maximum gebonden. Daarom is enkel in een klein aantal gevallen mogelijk om in overleg een boom te planten of een herdenkingsbankje te plaatsen. Wij hebben hier op voorhand verder geen specifieke plekken binnen ons landgoederen voor aangewezen. U kunt altijd contact opnemen voor overleg.

Nieuwsbrief