Derdenwerk

Burgerweeshuis

IJL beheert 453 ha voor het BWK. Hieronder vallen 3 pachtboerderijen.
5 panden op erfpacht. Ooievaarstraat 4-6-8 (verhuurt) en kantoor in de binnenstad.
140 ha bos.

Grootste blokken

De Lankhorst te Wesepe
Grote Schaersberg te Nieuw Heeten
De Heege te Heeten
Averenk en Kleine Beurse te Terwolde
Haarbrinksbos te Oxe
Losse percelen nabij Holten en ten zuiden van Markelo

Dimence/Brinkgreven

IJssellandschap verzorgt samen met Dimence Brinkgreven het beheer van 37ha bos en daarnaast verschillende poelen, houtwallen en lanen, verspreid over de objecten Frieswijk, Zandbelten en Hoogstraten plus 15 ha cultuurgrond.

Gemeente Deventer

Beheer en uitgifte van de volkstuinen op de Worp, Platvoet en Bathmen.
Beheren van landbouwgronden.

Dortherbeek

Waterschap Rijn en IJssel heeft langs de Dortherbeek oeverstroken en terreinen ingericht ten behoeve van waterberging en als ecologische verbindingszone. De totale oppervlakte is 22ha. Voor een groot deel grenzen deze terreinen aan landgoed de Oxerhof, in eigendom en beheer bij IJssellandschap. De terreintjes hebben de potentie om zich te ontwikkelen naar soortenrijke graslanden in het beekdal van de Dortherbeek. In opdracht van het waterschap, voert IJssellandschap het beheer over deze terreinen waarbij dit geïntegreerd wordt in het landgoedbeheer van de Oxerhof.

Bellinkhof

Voor de Stichting Beheer Bellinkhof, verzorgt IJssellandschap het beheer van het landgoed Bellinkhof: een landgoed in ontwikkeling in een samenwerking tussen IJssellandschap en particulieren, tussen Twello en Deventer. www.nieuwbellinkhof.nl

Gooiermars – De Bannink

In de Gooiermars is een nieuw natuurgebied gerealiseerd met een oppervlakte van 60ha. 20ha is in eigendom van IJssellandschap, 40ha in eigendom van Landgoed de Bannink. In nauwe samenwerking met landgoed de Bannink en haar pachters, verzorgt IJssellandschap het beheer van de hectares die op het terrein van Bannink liggen.

Nieuwsbrief