OrganisatieIJssellandschap is een particuliere beheerder van landgoederen en landerijen in de omgeving van Deventer. De stichting bezit circa 4150 hectare grond en circa 80 panden en beheert tevens 500 hectare aan gronden voor Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis te Deventer www.bwkdeventer.nl

De directie bestaat uit de algemeen directeur en financieel directeur. Verhouding tussen bestuur en directie en directie onderling is vastgelegd in een stichtingsstatuut en een directiestatuut. Directie geeft leiding aan 20 medewerkers (16,8FT) en zorgt dat samen met hen gewerkt wordt aan beheer, beleid en ontwikkeling van het bezit. Het werk omvat zowel kantoorwerk (administratie, financiën, communicatie, beleidsvoorbereiding) als uitvoerend werk (landschapsonderhoud, timmer- en schilderwerk).

De directie legt verantwoording af aan een divers samengesteld bestuur dat tevens als klankbord fungeert. Het bestuur van IJssellandschap wordt gevormd door 5 personen: mevr. G. Wijffels, voorzitter; dhr. F.Holleman, lid ; mevr. M. Butterhof, secretaris; dhr. J.M. Werker, penningmeester; mevr. K. van der Toorn, lid.

Daarnaast laten directie en bestuur zich over de verschillende beleidsterreinen adviseren door een breed samengestelde Raad van Advies onder voorzitterschap van dhr. P. Winterman.

 

Nieuwsbrief