Grondgebruik

Op dit complex zijn vandaag de dag nog 3 agrarische bedrijven. Melkveehouderij is hier de belangrijkste bedrijfstak. In het landschap herkennen we dit aan afwisseling van weilanden en maïsakkers. De Bossen op het landgoed zijn indertijd aangelegd om hout te produceren. De leeftijd van de bomen is voor een belangrijk deel ouder dan 80 jaar. De aanplant is gegroepeerd in nu nog herkenbare vakken. Geïntegreerd bosbeheer heeft in het afgelopen decennium geleid tot een gevarieerder bosbeeld.

Camping

Onder het bladerdak van hoge beuken is op het landgoed Lankhorst een kleine natuurcamping gerealiseerd. Deze primitieve kampeerplaats brengt u terug bij de natuur.