Geschiedenis

De geschiedenis van de Gorsselse Heide

 
De Gorsselse Heide behoorde in de periode vanaf de middeleeuwen tot het midden van de 19e eeuw tot de zogenaamde ‘marken’. Dit waren gemeenschappelijke onverdeelde gronden, die in gezamenlijk beheer en gebruik waren van een collectief van grotere boeren. Na 1850 werden de marken ontbonden. In 1908 werd de Gorsselse Heide aangeduid als militair oefenterrein in bezit van het ministerie van Defensie. Een deel van de militaire complexen en terreinen in Nederland is overtollig geworden sinds het eindigen van de Koude Oorlog.

Op 20 maart 2009 werd het voormalige oefen- en schietterrein Gorsselse Heide bij openbare inschrijving tegen de hoogste bieding verkocht. Deze verkoopprocedure was vernieuwend omdat ook particulieren konden meedingen.