Misse van Marke Gorsselse Heide

 
De missie van Marke Gorsselse Heide is om de Heide in oude glorie herstellen en in stand houden door en voor de Gorsselse samenleving en de betrokkenheid bij de natuurwaarden van de Gorsselse Heide verder vergroten. Daarbij willen we de historische markegedachte weer invulling geven.

De gezamenlijke missie met IJssellandschap is de Gorsselse Heide verder inbedden in een natuurrijk en renderend cultuurlandschap, met in het bijzondere mogelijkheden voor de verbrede landbouw.