Geschiedenis

De geschiedenis van Keizersrande

 

De landgoederen Oud Rande, Smets Rande en Nieuw Rande zijn van oudsher nauw met elkaar verweven. De oudste van de drie is Oud Rande dat oorspronkelijk het middelpunt was van de gelijknamige marke, één van de zes marken in het schoutambt Colmschate. Later is Smets Rande ontstaan vanuit Oud Rande, weer later Nieuw Rande vanuit Smets Rande.
De landgoedeigenaren speelden als belangrijkste grootgrondbezitters een vooraanstaande rol in de marke. Naast hun eigen buitenplaats bezaten zij veel boerenerven, waar pachters de dagelijkse bedrijfsvoering deden, maar een deel van de oogst aan hun landheer moesten afstaan.