Overig

Rande en IJssellandschap

 
Vlak voor zijn dood legateert Stratenus in 1979 het landgoed Nieuw Rande aan de Verenigde Gestichten (later Stichting IJssellandschap). Zijn vrouw koopt het huis en blijft daar tot haar dood wonen. Na het overlijden van mevrouw Stratenus-Vis in 1996 koopt IJssellandschap het huis, waarna huis en landgoed weer in één hand zijn. In 1987 kopen de gestichten een deel van Oud Rande ter grootte van 12 ha, dat ten westen van de spoorlijn Deventer-Zwolle ligt. Het totale bezit op Nieuw Rande bedraagt nu circa 155 hectare.

IJssellandschap heeft zich tot doel gesteld om het landgoed nieuw leven in te blazen. In 1997 en 1998 is het huis aan de binnenzijde gerenoveerd. Het pand is in 1998 aangemerkt als Rijksmonument. Dit gaf de mogelijkheid om met financiële ondersteuning van de overheid de buitenzijde van het pand te restaureren. Het park in de directe omgeving van het huis is in de afgelopen jaren volledig opgeknapt en in oude luister herstelt, zodat de openheid, die zo karakteristiek was voor Zochers ontwerp, weer teruggebracht is. De zichtlijnen zijn in ere hersteld, de karakteristieke boomgroepen zijn terug van weggeweest. Ook is de ijskelder op het eiland weer hersteld en is er een brug aangelegd. Het landgoed valt tegenwoordig voor een groot deel onder de NSW (Natuurschoonwet).

Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt er gewerkt aan de verjonging van het bos. Meer dan de helft van het bos bestaat uit inlandse eik, de favoriete boomsoort van Zocher. Daarnaast zijn ook berken en beuken veel voorkomende boomsoorten. De bossen op Nieuw Rande hadden in de jaren 1994-1997 een voorbeeldfunctie op het gebied van geïntegreerd bosbeheer. Er wordt gestreefd naar een optimale benutting van het bos, zowel uit oogpunt van houtproductie als uit oogpunt van natuur. Een bijzondere boom staat nog op de kruising van de Kozakkenweg en de IJsseldijk. Deze ruim 500 jaar oude linde kan waarschijnlijk als oudste boom van het landgoed worden aangemerkt. Met haar zeven ‘kandelaars’ is het een zeer karakteristiek punt aan de zuidzijde van Nieuw Rande. Voor wat betreft de landbouw, nog steeds een belangrijke pijler van het landgoed, wordt sterk gehecht aan traditie. Op de weiden, die voor een deel in de uiterwaarden van de IJssel liggen, vindt u het oude vertrouwde roodbonte Maas-, Rijn- en IJsselvee. In het zicht van het landhuis vindt u traditionele gewassen als graan, aardappelen en bieten. Dit betekent niet dat er geen maïs wordt verbouwd en dat er geen ruimte is voor nieuwe gewassen, maar door middel van segmentering probeert men de diverse functies van het landgoed zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Het landhuis zelf heeft, net als de Haere, een nieuwe bestemming gekregen (zelfde uitbater) . Het huis is momenteel in gebruik als Hotel/restaurant en zeer geschikt voor het geven van feesten en partijen of bijvoorbeeld voor het met het gezin doorbrengen van een aangename zondagmiddag. Zie www.hotelgaia.nl