Geschiedenis

Geschiedenis van Kranenkamp-Veldhuizen

 

De geschiedenis gaat terug rond 1401, toen in Diepenveen een vrouwenklooster werd gesticht. De daar wonende zusters werkten aan de ontginning van het gebied en breidden de cultuurgrond uit tot de Kranenkamp. In 1600 bouwde Johan ter Bruggen er een boerderij. Het gebied was van oudsher altijd vrij nat.

Rond 1700 liet de familie Jacobson, burgemeester van Deventer, er een landhuis bouwen van één verdieping. Er werden paden en lanen aangelegd en voor het huis liet met een vijver aanleggen. In 1935 is het toenmalige landhuis helaas afgebroken. De vijver is nog aanwezig. Aan de oever staat een tamme kastanje. Het verhaal wil dat deze geplant is in 1727. Het was altijd de bedoeling een nieuw landhuis terug te bouwen maar door de tweede wereldoorlog is dit plan niet uitgevoerd. De boerderij is er nog wel. De sluitsteen boven de poort van het koetshuis vermeldt het jaar 1831 en de initialen I. v. D., Isaäk van Delden. De toenmalige eigenaar liet in dat jaar het landhuis uitgebreid verbouwen en een wandelpark aanleggen.