Geschiedenis

GeschiedenisTot de 19e eeuw bestond het gebied voor een belangrijk deel uit woeste gronden. De Hottingerkaart uit ca. 1785 toont het gebied als de ‘Bathmenerheyde’, een nog niet in cultuur gebracht gebied. De kaart van 1882 laat al een grotendeels in cultuur gebracht gebied zien, met naast heide ook bossen en landbouwgronden. Er is hier dus sprake van een jong ontginningslandschap. Een persoon die een belangrijk stempel op het huidige landgoed heeft gedrukt is de in 1859 geboren Abraham Capadose. Deze oud-president-commissaris van de Koninklijke Olie kocht omstreeks 1900 een groot deel van het gebied. Capadose was niet geïnteresseerd in het landgoed als woonplaats. Hij heeft dan ook geen landhuis of een landschappelijke aanleg in het gebied gerealiseerd. Zijn doel was de (konijnen)jacht. Hij liet een tweetal jachthuizen plaatsen en plantte vele rododendronstruiken om het wild schuilgelegenheid te bieden. De jachthuizen worden nu als bijzondere (groeps)accommodatie verhuurd www.inhethuisvan.nl en de rododendrons zijn nu in de maanden mei en juni een bezienswaardigheid. In 1967 kopen de gemeente Deventer, Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis en de Verenigde Gestichten gezamenlijk het landgoed van de heer Birnie, directeur van de exploitatiemaatschappij Davo. Rond 1980 wordt de Verenigde Gestichten onverdeeld eigenaar.