Natuurbescherming

Natuurbescherming

 

De hoogste graad van natuurbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet. Het 7 ha grote gebied de Slenk is een terrein wat door de overheid is aangewezen als zo’n te beschermen gebied. Langs de Lettelerleide heeft IJssellandschap besloten om de weilanden om te vormen naar natuur. Samen met waterschap Groot Salland en de Provincie Overijssel is gezocht naar mogelijkheden om de natuurkwaliteiten een positieve impuls te geven, dit heeft geresulteerd in afgravingen in de lage delen die weer hebben geleid tot de ontwikkeling van bijzondere en zeldzame plantensoorten. Het is een fraaie en open bosweide waar zich, mede door een jarenlange inzet van vrijwilligers van de KNNV, veel natuurwaarden hebben ontwikkeld. Het gebied De Slenk is niet toegankelijk voor publiek maar men kan er door middel van een wandelpad wel langslopen waardoor er een goed zicht is op het open landschap.