Geschiedenis

Geschiedenis van ’t Schol

 

Het gebied kwam pas in 1996 in bezit van de Stichting, nadat de gemeente Deventer het had aangekocht.
De Mars, of Stadsweiden, is een uitgestrekt landbouwgebied waar van de 16e tot de 19e eeuw alleen de Grootburgers van de stad Deventer vee mochten weiden. Dat recht van Grootburger kon worden gekocht, gekregen of geërfd. Nog steeds wonen er zo’n honderd Grootburgers in de stad, uit dertig verschillende families. Het belang van het gebruik van de Stadsweiden bestaat alleen nauwelijks meer.

In de Bolwerksweiden ligt de bijna acht hectare grote Bolwerksplas, die in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is gegraven om grond te winnen voor de aanleg van de brug over de IJssel. 
Rond 1845 is op de plaats van een oudere hofstede het landgoed ’t Schol gesticht. (Tuin)architect S.A. van Lunteren heeft elementen van het oude landgoed meegenomen in zijn ontwerp, dat is uitgevoerd door. A. en H.J. van Leusen (zie ook de Kranenkamp. Het woonhuis werd omstreeks 1850 gebouwd naar een ontwerp van M. van Harte. In de jaren zeventig van de 20e eeuw fungeerde het huis als decor in de film “A bridge too far”. In 1986 is het in vervallen staat door een particulier gekocht en volledig gerestaureerd. Het huis en haar directe omgeving zelf zijn geen eigendom van Stichting IJssellandschap.