Huidig grondgebruik

 
In het gebied staan drie boerderijen: de Johannahoeve, de Yperenberg en de Schoenmakershoeve. Bijna alle beschikbare landbouwgrond is bij deze melkveebedrijven in pacht, die er ook een relatief groot aantal akkerbouwproducten telen – aardappelen, graan en maïs. In 1995 is er op de stadsweiden een uitgebreid stelsel aan doornhagen (meidoorn, sleedoorn en hondsroos) aangelegd en langs de Oude IJssel zelf staan meer dan honderd knotwilgen. Hagen en wilgen zijn beeldbepalend voor dit fraaie IJssellandschap.

Toekomst

De toekomst van het gebied is min of meer stabiel. Het landgoed is aangewezen als Rijksmonument en onderworpen aan de bepalingen van de Monumentenwet. IJssellandschap heeft daarmee de plicht het landgoed op kenmerkende onderdelen in stand te houden. Het agrarisch gebruik van de Mars is ook voor de toekomst vastgelegd. De Bolwerksweide heeft een grote verandering ondergaan. Vanuit het Rijksplan “Ruimte voor de Rivier” is het herbestemd als waterberging om de IJssel bij hoog water te ontlasten.