Geschiedenis

De geschiedenis van Wechelerveld

Begin 20e eeuw bestond het Wechelerveld nog vrijwel geheel uit heide. Tussen 1861 en 2003 is het gebied door het Ministerie van Oorlog (later van Defensie) gehuurd als militair oefenterrein.

Op de topografische kaart van rond 1900 staat het gebied ook te naam als Exercitie Veld. Rupsvoertuigen en andere militair voertuigen hebben menige kilometers op het betrekkelijk kleine gebied rondgereden. Ondanks dit gebruik is sinds de jaren ’50 het areaal bos aanzienlijk toegenomen. Het gebied is vanaf die tijd ingeplant geweest met onder andere eik, grove den en berk. De lagere delen, aan de noordzijde van het gebied zijn later ook met es en populier ingeplant. Het heideterreintje biedt leefruimte aan waardevolle soorten, zowel planten (tandjesgras, tormentil, grondster, klokjesgentiaan) als vlinders (waaronder de zeldzame aardbeivlinder). In 1998, 2008 en 2010 zijn werkzaamheden uitgevoerd om de heide te herstellen. In laatst genoemde jaar zijn bomen verwijderd, is de bosrand een eind teruggezet en is er veel geplagd waardoor zich geleidelijk een nieuwe heidevegatatie is gaan ontwikkelen. Veel soorten, waaronder de zeldzame klokjesgentiaan, zijn hierdoor sterk in aantal toegenomen.