Overig

Overige informatie

 

Hondenlosloopgebied, mountainbikeroutes en hek
. Op het Wechelerveld heeft IJssellandschap zelf geen boerderijen meer. Het gebied wordt dan ook vooral beheerd om de natuur en recreatiefunctie tot haar recht et laten komen.

Het gebied kent, mede door de aanwezigheid van twee riante parkeergelegenheden vooral bij wandelaars een grote populariteit. Op het Wechelerveld mogen op het grootste gedeelte honden loslopen. Het gedeelte waar dat niet mag is afgerasterd. Over het Wechelerveld loopt tevens een mountainbike route (single track). Het rode hek richting de voormalige stortplaats is ontworpen door Deventer Smit, Uwe Doberstein.

Toekomst
Met een toenemende opkomst vanuit de bebouwing (zowel de bestaande als de toekomstige wijk Steenbrugge) voorziet IJssellandschap dat de recreatieve druk op met name het Wechelerveld sterk zal toenemen. Met de huidige infrastructuur van het gebied, met veel wandelpaden, een fietspad, mountainbikeroute en twee grote parkeerterreinen is het gebied klaar om deze bezoekers ook te ontvangen