IJssellandschap investeert in duurzame zonne-energie

Najaar 2021 is er gestart met de aanleg Zonneweide Overkamp, aan de Diepenveenseweg in Olst . Dit kleinschalige zonnepark van 2ha wordt aangelegd in opdracht van IJssellandschap en levert een bijdrage aan de duurzaamheidsopgave waar wij voor staan en dat past binnen de visie “IJssellandschap in Wind en Zon” HIER TE DOWNLOADEN. Overkamp is onderdeel van de in 2018 verworven 10 hectare natuurrijk cultuurlandschap met o.a. bos, hoogstamboomgaard en met landbouwgrond (erve Steenbruggen) dat voor het grootste gedeelte in pacht wordt uitgegeven aan een biologische boer uit de buurt. 

IJssellandschap bezit 4300 ha landschap en ca 80 panden, waarvan 25 volledige pachtboerderijen, 2 landhuizen én een molen. Als particuliere stichting komen onze inkomsten hoofdzakelijk uit pacht en huur. Met deze inkomsten onderhouden we het landschap en het culturele erfgoed zodat plant, mens en dier ook op de lange termijn kan genieten van een gezonde, mooie en duurzame omgeving. We zien het als onze verantwoordelijkheid om mee te denken en -onder voorwaarden- mee te werken aan de energietransitie in brede (regionale) zin en zijn daarnaast op verschillende manieren bezig met duurzaamheid en het energievraagstuk binnen onze eigen organisatie. Zo hebben we in het verleden onze pachters/agrariërs een leningsfonds aangeboden voor asbestsanering en plaatsing van zonnepanelen op de daken en houden wij onze werkplaats (en aanliggende ambulancepost en privéwoonhuis) warm met houtsnippers, een restproduct uit onze eigen bossen.

We hebben door een extern bureau onderzoek laten doen naar de CO2 footprint van IJssellandschap. Door ons ruime areaal aan natuur en bos kwamen we hier zeer gunstig uit naar voren. Iedere dag leggen de bomen en planten in onze terreinen veel CO2 vast. Dat doet niet af aan het feit dat vanwege de monumentale status van een groot deel van onze panden het energieneutraal maken van deze gebouwen nauwelijks mogelijk en/of zeer duur en ingewikkeld is. Dit gegeven heeft ook meegespeeld in onze overweging te investeren in Zonneweide Overkamp aangezien hier straks 90% van het totaalverbruik aan gas en elektra van onze organisatie inclusief onze pachters/agrariërs en huurders wordt opgewekt. Daarnaast wordt de opbrengst uit de exploitatie van de zonneweide ingezet voor onze algemene doelstelling: het onderhoud van landschap en natuur.

De locatie is met zorg vastgesteld. Het beleid van IJssellandschap is dat een klein gedeelte van haar totale eigendommen beschikbaar wordt gesteld voor de opwekking van duurzame zonne-energie, mits dit goed kan worden ingepast in het landschap. Binnen die kaders kwam de Olster locatie Diepenveenseweg naar voren. Zonneweide Overkamp is gelegen direct aan de spoorlijn in een bestaande ‘landschapskamer’ met natuurlijke omzoming. Vanaf wegen en woningen is het zonnepark zeer beperkt te zien. Na aanleg wordt de omzoming rond de zonneweide versterkt met een 5 meter brede struweelrand en een elzensingel en zal de zonneweide volledig opgaan in het landschap.

Neem als er vragen of opmerkingen zijn gerust contact op met Rudi Nieuwenhuizen; financieel directeur / projectleider
Tel: 0570-635955

202110, JN