Start verwijderen laanbomen en herplant

Bockhorsterstraat en Hengforderweg

Vanaf 19 oktober a.s. wordt de kap van de aangetaste oude beukenbomen aan de Bockhorsterstraat en de Hengforderweg uitgevoerd.

REDEN VOOR DE KAP
Langs de Hengforderweg en de Bockhorsterstraat staan oude beuken als laanbeplanting. De bomen zijn naar schatting geplant in de tweede helft van de 19e eeuw. De beuken hebben een beperkte levensduur en daarnaast verandert het klimaat. De warmte en droogte nemen gemiddeld toe en de bodemsamenstelling wijzigt door de jaren. Door de combinatie van leeftijd en het veranderde klimaat neemt de vitaliteit van de laanbomen snel af.  De bomen zijn veelal aangetast door zwammen en in de kroon is zichtbaar dat het verval onherstelbaar is. Ondanks tussentijdse snoei vallen dikke takken af en toe naar beneden, en een aantal bomen is zelfs met (lichte) storm omgewaaid. De bomen staan hier langs een openbare weg. Dit leidt nu tot een situatie waarbij dit te veel gevaar oplevert voor bewoners/weggebruikers en bezoekers. De kap is dan ook een lastige maar onvermijdelijke keus. Uiteraard heeft er een uitgebreide flora- en faunacheck plaatsgevonden en is de vergunning hiervoor afgegeven.

NIEUWE AANPLANT
Voor laanbomen maken we een overweging die mede gebaseerd is op het cultuurhistorische aspect van het landgoed en gericht op de lange termijn. Het overgrote gedeelte van de bomen aan de Hengforderweg tussen de huisnummers 2 (Ganzenbrink) en 4a is aangetast. Dit betekent dat we ervoor kiezen om de hele rij bomen te verwijderen. Uitzondering hierop: in overleg met de direct omwonenden is er voor gekozen de eerste 6 beukenbomen aan de kant van huisnummer 4a te laten staan.

Voor de Bockhorsterstraat geldt dat de bomen langs de weg vanaf de zichtas van de Haere tot aan huisnummer 1 (landgoedboerderij) verwijderd worden. Een deel hiervan is in een eerdere fase al weggehaald.

Na het verwijderen van de beuken worden direct nieuwe bomen aangeplant zodat in de tijd de laan haar oude structuur terug krijgt.  De nieuwe aanplant bestaat uit lindebomen, zomer- en wintereik. Boomsoorten die beter bestand zijn tegen de veranderende omstandigheden en daarbij ook een aantrekkelijke mix zijn voor tal van vogels, insecten en andere soorten flora & fauna.

WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden voor het verwijderen van de beuk beginnen op 19 oktober aan de Bockhorsterstraat. Helaas is het onvermijdelijk dat bewoners/weggebruikers hiervan tijdelijk hinder kunnen ondervinden qua doorgang. We streven ernaar om de werkzaamheden zo snel en veilig mogelijk uit te voeren. We vragen om uw begrip en medewerking tijdens deze periode.

VRAGEN?
Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact op met Gerben Visser, landschapsbeheerder IJssellandschap. g.visser@ijssellandschap.nl of via telefoonnummer 0570 -635955 (ma t/m vr 09.00 – 13.00 uur, of spreek buiten deze tijden een bericht in).

okt, 2023

Nieuwsbrief