Overname boerenbedrijf Kerkmeijer

Champagne
Het was even een gepruts (is t geen draaidop? werd er nog gegrapt) maar toen ging vroeg in de middag de kurk ook van de fles. Champagnefles wel te verstaan want ook boeren nemen tijd om te vieren, al gaat het werk straks gewoon door. Een tevreden Bertus en Minie Kerkmeijer gaven met een toost en het officieel ondertekenen van het pachtcontract de boerderij, eigendom van Burgerweeshuis en Kinderhuis (BWK) met daarnaast ook pachtgrond van IJssellandschap, aan de Lankhorsterweg in Wesepe over aan Giel (23 jr) en zijn vader Peter Aalbers. Minie: “’K heb een blij gevoel, het is helemaal goed zo al is het natuurlijk tegelijkertijd ook emotioneel’ waarop Bertus aanvult ‘ik help gewoon ook nog mee, maar de verplichting is weg. We weten dat het bedrijf in goede handen is. Het is ook mooi te weten dat het door onze grootouders in 1936 begonnen bedrijf als één bedrijf wordt doorgezet’ .

Koe bij de horens
Bertus en Minie vonden het, na 40 jaar de boerderij te hebben gerund tijd om het rustiger aan te doen. Niet alleen het ontkurken duurde even maar ook de overname zelf. De familie was al een tijdje op zoek naar een geschikte kandidaat. Giel liep ondertussen, zo’n drie jaar geleden, via Landstede stage op het melkveebedrijf met van oorsprong 100 melkkoeien en 90 stuks jongvee en is daarna gebleven als medewerker via AB-Oost. Toen hij hoorde van de overname, pakte hij de spreekwoordelijke koe zelf bij de horens, en besloot na overleg thuis dat hij de aangewezen persoon was om het bedrijf in de toekomst te runnen. Daar konden Bertus en Minie zich goed in vinden. In april 2018 werd de mondelinge overeenkomst gesloten, maar gezien de complexiteit van een dergelijke overname is het officiële moment aan de keukentafel nu, juni 2019.

Combi-bedrijf
Een bijzondere overname. Immers niet binnen de familie maar door een externe kandidaat. De familie Kerkmeijer bestaat uit een gezin met 3 dochters die het bedrijf niet overnemen. Giel en Peter Aalbers hebben al een eigen melkveebedrijf in Broekland. Peter; “we hebben daar een huiskavel van 10 ha met nog 30ha op afstand. Voor een jonge vent die wil weiden met zijn veestapel is dat niet voldoende. Er staat een moderne nieuwe stal met 2 robots, maar het grenst direct aan de nieuwbouwwijk en er zijn veel andere boerenbedrijven in de omgeving zodat grond niet te krijgen is. Hier nog wel, met het voordeel van een pachtboerderij, waardoor je niet in een keer een heel bedrijf hoeft te kopen’. Een toekomstgericht combi-bedrijf gaat het worden. 2 locaties met melkvee en jongvee waar geschoven kan worden met opbrengst en ruimte. Giel; ‘Het is echt mijn eigen bedrijf. Voorlopig blijf ik in Broekland wonen en wordt de oude boerderij particulier verhuurd. In de bungalow op het erf blijven Bertus en Minie wonen. Dat is prettig want zo kunnen we nog wat voor elkaar betekenen en kan ik met de ervaring en contacten van Bertus verder in het bedrijf groeien. Ik ben nog jong. Ik zie mijzelf hier over een tijd natuurlijk wonen, dat moet ook. Je wilt toch ook ‘s avonds bij de dieren zijn, als er wat is. Nu neemt Bertus deze taak voorlopig nog op zich. Ik ga nu eerst het bedrijf nog meer eigen maken. Op termijn is de wens er voor een nieuwe stal’.

Harmonie van belangen
Wat vooral opvalt aan de keukentafel waar we samen met Jaap (directeur IJssellandschap en in die rol behartiger voor stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis) en John (pachtadministratie) hebben plaatsgenomen, is de goede harmonie en de positieve kijk op de toekomst. Jaap verwoordt dat: “In de driehoek BWK/IJssellandschap – Kerkmeijer – Aalbers is constructief gezocht naar de goede balans in ieders belang. Die belangen zijn continuïteit en goed ondernemerschap voor BWK/IJssellandschap, wat rustiger aan en een goede oude dag voor de familie Kerkmeijer en een toekomstgericht en vitaal bedrijf voor Aalbers. In die sfeer hebben de 3 partijen elkaar zakelijk gevonden. Giel vult aan: ‘ook tussen ons en Kerkmeijer is er nooit trammelant. Van beide kanten is het van belang dat het goed blijft, en we in gesprek blijven. Als we wat veranderen willen, dan overleggen we dat met elkaar”.
Holsteiners en MRIJ
Een combibedrijf dus. Ook letterlijk want de voornamelijk roodbonte Holsteiners en een aantal Jersey’s uit Broekland, met de Jersey’s is Peter in de jaren ’90 begonnen, zullen samengaan met de MRIJ(Maas, Rijn en IJssel) koeien uit Wesepe. Nu en dan vindt er al een uitwisseling plaats. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot want waar de koeien van Kerkmeijer gewend zijn aan het machinemelken dienen ze bij Aalbers de robot in te gaan. Dat duurt soms even en heel af en toe blijkt een koe simpelweg die robot liever links te laten liggen.

Petje af
De grote veelzijdigheid en verantwoordelijkheid van het boerenbedrijf verbaast een betrekkelijke buitenstaander altijd weer. Petje af voor Giel die als jonge ondernemer een zeer ruim takenpakket heeft: management, de administratie & regelgeving en belangrijke afwegingen op het gebied van dier- en grond optimalisatie. Goed voor je have kunnen blijven zorgen, op de lange termijn. Giel is als hoofdverantwoordelijke de manager en in basis koeienboer, zijn vader op de achtergrond heeft wat meer voorkeur voor de machines en de grond. Een belangrijke combinatie. Giel: ‘De kringlooplandbouw is een goede ontwikkeling waar ik graag in mee ga. Daarnaast vind ik het ook een sport op zich om te kijken naar de dieren, het voer en de melkopbrengst. Het gaat uiteindelijk om een goede balans en een mooie toekomst voor ons bedrijf’
En daarop heffen we nogmaals het glas. Proost! Op die mooie toekomst voor zowel de nieuwe ondernemer, voor Bertus en Minie als voor BWK en IJssellandschap.

van links naar rechts: Giel Aalbers, Minie Kerkmeijer, Jaap Starkenburg, Bertus Kerkmeijer en Peter Aalbers.

Nieuwsbrief