Pionier Harberink vertrekt van Natuurderij Keizersrande

Pionier Annette Harberink, ondernemer op Natuurderij Keizersrande trekt verder:
“Het is voor mij tijd om Keizersrande over te dragen aan een nieuwe ondernemer die de bedrijfsvoering, gebaseerd op landbouw en natuur, verder laat groeien”

Keizersrande is een modern biologisch dynamisch landbouwbedrijf gelegen op een terp in de uiterwaarden van de IJssel ten noorden van Deventer. Het is uniek in zijn soort. De 130 ha buitendijkse grond die deel uit maakt van het boerenbedrijf heeft namelijk vier functies: natuur, waterbeheer, agrarische productie en recreatie. De locatie en de wijze waarop grond en boerderij zijn ingericht, hangen direct samen met de ontwikkeling van dit uiterwaardengebied in het kader van Ruimte voor de Rivier. Het principe van Keizersrande is gebaseerd op het Wageningse beheerconcept ‘Boeren voor Natuur’ en is door Stichting IJssellandschap, samen met Annette Harberink, mogelijk gemaakt op deze locatie.

Annette: “Vanaf 2007 heeft mijn leven in het teken gestaan van Keizersrande; eerst als idee dat gevormd, uitgewerkt en gegund moest worden. Vervolgens startte ik in 2010 de bedrijfsvoering en heeft Keizersrande zich ontwikkeld tot wat er nu staat. Het was pionieren en jongleren, met de sterk wisselende omstandigheden langs de IJssel: het inpassen van alle natuurontwikkeling in het bedrijf, de recreatieve druk en natuurlijk de boeren-drukte. Het meest trots ben ik op de veldleeuwerik die weer broed in het gebied; dit laat zien dat het verbinden van landbouw en natuur snel tot onverwachte successen kan leiden.”

Judith Snepvangers, directeur IJssellandschap: “Het besluit is in goed overleg met elkaar gegaan. Dat kost tijd en is een proces. We begrijpen haar keus. We zijn Annette dankbaar. Ze is er met haar bedrijfsvoering in geslaagd landbouw en natuur elkaar te laten versterken en daarnaast een goede doorstroming van de IJssel rondom Keizersrande te garanderen. Monitoring heeft recent uitgewezen dat er successen zijn behaald: de natuurwaarden zoals de weidevogelstand en diversiteit in graslanden zijn in de afgelopen jaren daadwerkelijk sterk verhoogd. Exact het doel dat we voor ogen hadden toen we Keizersrande hier ontwikkelden”.

Annette: “Het besluit doet pijn maar het leven verandert, ik zit in een nieuwe fase. Ik ben uiteraard diep verbonden met het bedrijf, de plek en met mijn dieren. Maar ik kom niet uit de traditie van een boerenbedrijf dat van generatie op generatie overgaat, ik ben bewust gaan pachten. Ik vind het dan ook vanzelfsprekend dat je verder trekt. Keizersrande is een bedrijf, een nieuwe ondernemer kan het nieuwe energie en richting geven”.

Ze vervolgt: ‘Ik blijf pionier én ambassadeur voor de transitie in de landbouw. Er is een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen als directeur van stichting Warmonderhof, de praktijkschool voor biologisch dynamische landbouw waar ik zelf ook gevormd ben als boer. Als het gaat om de transitie van de landbouw sta ik op Warmonderhof aan de basis en kan ik impact maken op de wijze waarop jonge mensen groeien in hun rol als toekomstboer”.

Tot eind december 2022 staat Annette Harberink, samen met haar medewerker, nog aan het roer van Keizersrande. IJssellandschap start de zoektocht naar een nieuwe ondernemer voor dit unieke bedrijf begin april 2022 op.

 

Diepenveen, maart 2022

 

Nieuwsbrief