Ringslanghopen Olthofsweiden

Een aantal jaren geleden is de Groenzone Epse in ons bezit gekomen. Tegenwoordig heet het de Olthofsweiden, vernoemd naar een oude gebiedsnaam ter plaatse. Een mooie groene buffer tussen het industrieterrein aan de A1 en het dorp Epse. De naam Bufferzone A1 komt daarom ook nog wel eens voorbij.

Ombuigen
Het natuurterreintje is ingericht met een bijenweide, heggen en vruchtdragende bomen, een weiland met begrazing door koeien en een aantal poelen. Een van deze poelen was een geheel dichtgegroeide kuil, omringd door vele bomen en bramen. Om deze poel weer in ere te herstellen heeft de Groene knoop in samenwerking met IJssellandschap bijna alle vegetatie en bomen verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden werd een ringslang gevonden. Helaas had deze de werkzaamheden niet overleefd. Dat is natuurlijk enorm balen want de renovatie van de poel was juist voor het welzijn van de amfibieën en reptielen bedoeld.

Het verlies werd direct ter plekke positief omgebogen naar het plan om een ringslanghoop aan te leggen. Dit geeft de soort een betere kans zich voort te planten en te overwinteren.

Ringslanghoop? #watisdat?
Een ringslanghoop is een hoop van ongeveer 3m lang, 1,5m breed en 1m hoog. Het mag natuurlijk groter. De hoop wordt gemaakt van takken, gras en paardenmest. De opbouw van de ringslanghoop, ook wel broeihoop genoemd, gebeurt door een laag takken gemengd met gras op de bodem te leggen. Het mengen van gras en takken wordt gedaan om de hoop gemakkelijker toegankelijk te maken voor de ringslangen.

Daar bovenop komt de paardenmest te liggen, deze mag niet van paarden zijn die ontwormt worden, omdat deze stoffen in de mest aanwezig blijven en schadelijk zijn voor de ringslangen. De mest wordt weer afgedekt met gras, zo ontstaat een kern van mest die kan gaan broeien. Als alles goed is gegaan bereikt de broeihoop een constante temperatuur van 25 tot 30 graden. Dat is ideaal voor ringslangen om te overwinteren en zich voort te planten.

Zowel bij de herstelde poel als de al bestaande goed onderhouden poel verderop is een ringslanghoop aangelegd. en nu maar hopen op de ringslang!

Een woord van dank aan de mannen en vrouwen van de Groene knoop, die deze hopen in een ochtend aangelegd hebben. IJssellandschap heeft ‘eigen’vrijwilligers maar maakt ook dankbaar gebruik van De Groene Knoop. Dit is een zelfstandige vrijwilligersclub. In twee groepen houden ze zich bezig met groenbeheer. Zo schonen ze poelen, doen snoeiwerkzaamheden, verzorgen knotwilgen en boomgaarden en brengen kleinschalige landschapselementen terug in het landschap. De werkzaamheden vinden plaats in overleg met particuliere grondeigenaren zoals IJssellandschap, gemeente Deventer en Staatsbosbeheer. Fotos: Groene Knoop/David de Wit Tekst: Tino van Beek, terreinmedewerker natuur

Nieuwsbrief