Veenoordskolk – Teugse kolk

IJssellandschap en de gemeente Deventer hebben een beheerovereenkomst gesloten voor De Veenoords-, & Teugsekolk. Door slimme afspraken tussen de Grondbank en de gemeente Deventer is deze van oorsprong saaie diepe waterplas onder de A1 omgevormd naar een gebied met hoge natuurwaarden en daardoor veel aantrekkelijker voor bijzondere planten en dieren.

De kolk is een stuk minder diep gemaakt met het afgegraven zand dat onder andere vanuit het project Ruimte voor de Rivier is aangevoerd per schip en vrachtwagen. Dit nuttig en functioneel toepassen van grond en bagger heeft er voor gezorgd dat er eilandjes zijn ontstaan. Daarnaast zijn de oevers verflauwd. De Veenoordskolk staat onder invloed van de IJssel en ook de Schipbeek is er nu op aangesloten. De verschillende waterstanden vergroten de ecologische waarden van dit bijzondere gebied. Steltenlopers, scholeksters en andere uiterwaardenvogels voelen zich al erg op hun gemak in deze nieuwe biotoop en ook de visstand en waterplantsoorten zijn vergroot.

De recreatieve beleving is bevorderd door het wandelpad over de dijk en de aanleg van een uitkijkpunt met informatie. De ontstane eilandjes zorgen er voor dat verstoring wordt voorkomen. Het beheer is hierdoor wel wat lastiger is. Om de waterplas heen ligt 20 ha natuurgrasland. De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) gaat dit met hun eigen leden beheren voor IJssellandschap. Zij zullen het gebied vanaf het voorjaar beperkt maaien en daarnaast beweiden met vee.

Een prachtig gebied dus, waar lang eigenlijk niet veel leven zat doordat het een projectgebied was voor Ruimte voor de Rivier. Door goede samenwerking en het zien van kansen is er een nieuw natuurgebied ontstaan dat als visite kaartje voor Deventer geldt en ruimte biedt voor een mooie combinatie tussen boeren en natuur

Nieuwsbrief