Binnen 30 jaar drinken uit de IJssel

Li An Phoa, initiatiefneemster van Drinkable Rivers, wil dat de IJssel binnen dertig jaar zo schoon wordt dat je eruit kunt drinken. Daarom loopt ze van 7 tot 18 juni 127 kilometer langs de hele IJssel, van Westervoort tot aan het IJsselmeer, en gaat ze in gesprek over haar droom met bewoners, schoolklassen, vissers, boeren en burgemeesters. Op 11 juni gaat Li An o.a. in gesprek met onze directeur Judith Snepvangers samen met onze pachters Klunder (Johannahoeve Deventer). Samen in gesprek om te kijken wat er kan worden ondernomen om het doel, een drinkbare IJssel, te kunnen bereiken.

Drinkbare rivieren
Phoa vraagt wereldwijd aandacht voor het belang van drinkbare rivieren. In 2018 liep ze ruim 1000 kilometer langs de Maas, een tocht waarover de documentaire “Drinkbare Maas” werd uitgezonden op NPO2. Het idee voor de IJsselwandeling ontstond tijdens de IJsselbiënnale in 2020. Sindsdien is er een kerngroep Drinkbare IJssel ontstaan waarin twintig organisaties meedenken en samenwerken om het uitdagende vergezicht van Phoa te realiseren in het IJsselstroomgebied. Zij stelden samen het IJsselmanifest op, dat iedereen kan ondertekenen op www.drinkbareijssel.nl.

IJsselmanifest
Tijdens de voettocht langs de IJssel zal Li An Phoa mensen vragen wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan een drinkbare IJssel. Welke moeilijkheden zijn er? En welke kansen liggen er? Iedereen die Phoa ontmoet zal ze vragen om het manifest voor een Drinkbare IJssel te ondertekenen en te vertellen welke stap zij zelf nemen richting een Drinkbare IJssel. Iedere stap doet ertoe, zo lang deze bijdraagt aan het vergezicht. Ook zal ze dagelijks met schoolkinderen de waterkwaliteit van de IJssel onderzoeken. Dat onderzoek maakt deel uit van het burgeronderzoek dat Drinkable Rivers wereldwijd uitvoert om de waterkwaliteit van rivieren in kaart te brengen.

IJsselfamilie
Li An Phoa wordt vergezeld door journalist en schrijver Maarten van der Schaaf die, geïnspireerd door Humans of New York, onderweg 40 à 50 markante mensen zal portretteren die ze langs de IJssel ontmoeten. Deze portretten zullen gaandeweg worden gedeeld op www.drinkbareijssel.nl, een project dat de IJsselfamilie de komende dertig jaar in woord en beeld zal brengen.

IJsselbiënnale

Iedereen is welkom om een stuk met Li An mee te lopen. Op de website www.drinkbareijssel.nl kun je zien waar Li An loopt. Of  teken het IJsselmanifest waarin je zelf kunt aangeven wat je zou willen doen om de IJssel weer drinkbaar te maken.

IJsselmanifest Drinkbare Rivier

Nieuwsbrief