Boeren willen wel omschakelen, maar….

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is een omschakelfonds voor boeren opgezet door het ministerie van LNV. 120 boeren uit Nederland financieren hun omschakelplan met een lening uit dit fonds. 2 daarvan zijn IJssellandschap boeren: Heerlijkheid Linde / Christian en Sanne Klein Koerkamp en Boer -n Buffel / Olivier Schutzelaars en Emma Vlaanderen. Zij komen samen aan het woord in het radioprogramma Vroege Vogels.

Ja, de lening uit het fonds is een goede zet in de juiste richting en boeren willen graag. Maar: de boodschap is ook duidelijk: ‘omschakelen’ is niet eenvoudig. Een lange termijn visie vanuit de politiek ontbreekt. Christian: “het systeem: supermarkten, banken, de politiek, is nu niet klaar voor deze verandering. Daarbij: we horen van alle kanten dat het anders moet, maar het verdienmodel is nog te laag”.

Louise E.M. Vet, lid van de beoordelingscommissie van het investeringsfonds is ook duidelijk. Als de wil er is, is omschakelen mogelijk. Maar die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de boeren maar bij ons allemaal. De boeren zijn niet het probleem, de oplossing ligt in het anders kúnnen gaan werken. En daar moeten we (allemaal) wel voor betalen”.
Mooi dat Vroege Vogels ruimte heeft gegeven aan hun verhalen.

Luister het item de link

VROEGE VOGELS – investeringsfonds

Nieuwsbrief