Het eerlijke verhaal vertellen

Het verhaal van Jet Nieboer, communicatie IJL. 

 

Ooit begonnen in het toerisme en met een aantal omwegen werkt Jet Nieboer sinds 2018 bij IJssellandschap. Eerst als directiesecretaresse met communicatieve taken en tegenwoordig in de rol van communicatiemedewerker/adviseur PR en vrijwilligers.

Liefde voor het landschap en het verhaal
Een buitenmens is Jet altijd geweest. “Ik ben letterlijk geboren en getogen in het IJssellandschap en toch kende ik de organisatie toentertijd niet echt.”  Vooral ‘t Nijendal is voor haar van vroeger uit geen onbekend terrein:  “Het was onze achtertuin, ik speelde er als kind vaak, reed er met mijn pony. Hoe mooi is het dan dat juist dit gebied eind 2021 eigendom van IJssellandschap is geworden en wij het mogen beheren en het verhaal erover kunnen vertellen?!”

Na eerst gewerkt te hebben in het toerisme, bij de vakbond en een communicatiebureau twijfelde ze geen moment toen de functie van directiesecretaresse mét communicatieve taken in 2008 vrijkwam bij IJssellandschap. Jet: ” In deze functie kon ik mijn liefde voor het landschap en mijn kennis en vaardigheden combineren!”

Het verhaal en de historie van IJssellandschap is iets wat Jet van het begin al enorm aanspreekt: “We worden vaak vergeleken met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer,  en in grote lijnen snap  ik dat ook wel. Maar wij hebben een prachtige eeuwenlange geschiedenis en verbintenis met de zorg én de boeren in Deventer en zijn niet verbonden aan de overheid. We zijn een zelfstandige, particuliere landgoederenstichting, genereren onze eigen inkomsten door o.a. pacht en huur en kunnen daardoor via korte lijnen en in samenspraak met onze partners zelf onze visie ontwikkelen hoe we ons eigendom beheren. Natuurlijk binnen de landelijke normen en wetten. Maar daar heeft iedereen mee te maken.”

De tijden veranderen
Als directiesecretaresse stond Jet al midden in de organisatie. Door de samenwerking met Jaap (Starkenburg- oud directeur) was ze bij veel beleidsplannen betrokken. Hierbij merkten ze dat in de loop der jaren de ‘buitenwereld’ steeds meer ging vragen van IJssellandschap. Dit gaf een mooie opening om ook meer van IJssellandschap te laten zien en mensen te betrekken bij het landschap. Een van de ontwikkelingen uit die tijd was het opzetten van een vrijwilligersgroep. Inmiddels diverse groepen die in de afgelopen jaren al veel werk hebben, en nog altijd verzetten voor IJssellandschap. Steeds meer mensen zijn betrokken bij het landschap in hun omgeving.   ‘Haar’ vrijwilligers, Jet is er trots op en blij met alle vrijwilligers zoals de dinsdag- en zaterdaggroep, de Haeredames, de fotografen en de wandelgroep in samenwerking met Zorggroep Solis.  En ook met externe groepen die zich inzetten voor IJssellandschap zoals de Groene Knoop, de soortentellers, Vogelwerkgroep, IVN en Arocha.  Jet: “Vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs”!

Door het toegenomen aantal vragen vanuit het publiek én de komst van social media is de externe communicatie belangrijker geworden. Na het jubileumjaar 750 jaar IJssellandschap in 2017, waar Jet projectleider van was, werd de behoefte om de communicatie naar buiten toe uit te bereiden groter. Sindsdien is Jet ons vaste gezicht van de communicatie samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de diverse expertises binnen IJssellandschap.

“In samenwerking met de collega’s willen we ons draagvlak voor het uitvoeren van het beheer en de projecten in het veld vergroten. Met een goede balans tussen het zakelijke en het ideaal. We hebben met veel verschillende belangen te maken en de druk op het landschap is groot. Het is best veel voor een kleine werkorganisatie zoals wij dat hebben maar dat maakt het ook interessant. De onderwerpen hebben allemaal raakvlakken met elkaar. Een mooi voorbeeld daarvan is het opnieuw inrichten van een deel van de uiterwaarden bij Keizersrande. Hier komen landschappelijke waarden, recreatie, natuur en het boeren samen en we hebben geprobeerd om een ieder zijn plekje te geven op dat relatief kleine stukje land.”

Jet hoopt dat het eerlijke verhaal blijven vertellen bijdraagt aan het begrip van de keuzes die we maken in het landschap. “Door het eerlijke verhaal te vertellen hoop ik dat men er vertrouwen in heeft dat we de keuzes weloverwogen nemen, met afweging van alle belangen. Dat hoeft niet altijd voor iedereen goed te vallen maar hopelijk denkt men wellicht dan wel: IJssellandschap kiest hier voor dus dan hebben we er vertrouwen in.”

Verhalen blijven vertellen dat is wat Jet doet. “Het is niet altijd eenvoudig met verschillende belangen en meningen. Toch,  als alles samenkomt zoals bij de uiterwaarden en je brengt het goede gesprek op gang met ruimte en begrip voor elkaar,  is dat wel het mooiste aan mijn werk”.

 

Interview door Connie van Mourik, 2024
Foto:  team IJssellandschap. excursie Keizersrande/ Jet voor in rode jas. 

Nieuwsbrief