GORSSELSE HEIDE NATUUR

Help mee de Gorsselse Heide verder te laten groeien en bloeien.

Wegens vrede te koop. Dat was de advertentieslogan waarmee Defensie in 2009 het voormalige militair oefen- en schietterein Gorsselse Heide te koop zette. Een unieke verkoop, omdat voor het eerst ook particulieren mee konden doen met de openbare inschrijving.

IJssellandschap heeft als particuliere landgoederenstichting de Gorsselse Heide in 2009 aangekocht om dit unieke stuk natuur te kunnen bewaren voor de omgeving. In tegenstelling tot onze andere natuur- en bosgebieden, voert IJssellandschap op de Gorsselse Heide het dagelijkse beheer niet zelf uit, maar heeft dit overgedragen aan Stichting Marke Gorsselse Heide (MGH). MGH bestaat uit mensen uit de directe omgeving. Deze stichting heeft zorg gedragen voor het uitvoeren van de aanzienlijke herstelwerkzaamheden om het schietterein na aankoop weer tot volwaardig heide-natuurterrein te transformeren waar het ook heerlijk recreëren is.

Stichting Marke Gorsselse Heide heeft nu op eigen initiatief een crowdfundingactie opgezet om de Gorsselse Heide nóg verder te laten groeien en bloeien. Er is namelijk een eenmalige kans om 12 hectare natuur aan de heide toe te voegen. Met de bijdrage van particuliere donateurs kan de Gorsselse Heide nog meer van betekenis zijn voor plant en dier, én de mens. Help je mee? Zie https://markegorsselseheide.nl/actie/

 

Voor meer informatie over De Gorsselse Heide en de aankoop door IJssellandschap zie: https://ijssellandschap.nl/onze-gebieden/gorsselse-heide/

2024, jan

Nieuwsbrief