Broedseizoen geopend

Het broedseizoen is geopend! Officieel van 15 maart tot 15 juli. De meeste vogels broeden in deze periode en ook reeën, konijnen, hazen…etc krijgen hun jongen.  In de uiterwaarden zijn sommige gebieden tot half september afgesloten voor het publiek. Bijgaand de recreatiekaart Deventer waarop duidelijk te zien is waar en wanneer in de uiterwaarden dit het geval is. Honden in alle gevallen aan de lijn! Uitzondering hierop zijn natuurlijk de hondenlosloopgebieden bij het Wechelerveld en Rembrandtkade (ter hoogte van roeivereniging).

Download hier de recreatiekaart IJsseloevers Deventer

Nieuwsbrief