Heerlijkheid Linde: overeenstemming met College B&W Deventer over aankoop

IJssellandschap heeft overeenstemming bereikt met het Deventer College van B&W over de aankoop van 63 ha grond Deventer Noord Oost (voorheen Linderveld).

Het gebied krijgt de naam Heerlijkheid Linde en komt beschikbaar voor mens en natuur. Jaap Starkenburg: “Het hart van de Heerlijkheid wordt gevormd door een agrarisch bedrijf waar boer, burger en landschap samenkomen. Met biologische landbouw en lokaal, ambachtelijk ondernemerschap. Een aantrekkelijk uitloopgebied voor de stad, waar de consument betrokken wordt bij de productie van voedsel. We zijn heel blij dat deze plek zich nu kan ontwikkelen tot dé natuurrijke agrarische huiskamer van Deventer”. Zie www.heerlijkheidlinde.nl voor alle informatie en achtergrond. 

Tegelijkertijd koopt de gemeente 8 ha grond van IJssellandschap op de locatie Hagenvoorde (Schalkhaar) om hier op termijn woningbouw mogelijk te maken. IJssellandschap heeft vanuit haar eeuwenlange historie een belangrijke grondpositie in Deventer. De gemeente en IJssellandschap hebben de intentie uitgesproken om als goed partners samen te werken aan de inzet van grond voor maatschappelijke doelen.  Het college legt de plannen nu voor aan de gemeenteraad (vervolg begin juni).

Klik hier voor Nieuwsbericht Gemeente Deventer

 

Nieuwsbrief