Enthousiaste buitenplaats vrijwilligers

Blij verrast waren we met het aantal spontane aanmeldingen dat binnen kwam op de oproep voor vrijwilligers op Buitenplaats ’t Schol tussen Deventer en Wilp. 25 aanmelding, er is zelfs een wachtlijst ontstaan! Dat mensen zich steeds meer betrokken voelen bij hun natuurlijke omgeving was ons al opgevallen, maar dat dit met een oproep in de lokale huis aan huis krantjes ook echt wordt omgezet in vrijwillige daadkracht stemde ons extra vrolijk.

Het was dan ook een grote en diverse groep,  die daar die eerste bijeenkomst in maart bij elkaar kwam voor een kennismaking met rondleiding over het landgoed en introductie van het vrijwilligerswerk bij IJssellandschap. Een maand later, op een zalig zonnige zaterdagochtend in april, werd hier een vervolg aan gegeven en bleek dat iedereen graag zich blijvend wil inzetten voor het (IJssel)landschap. Nou, dat hebben de kersverse vrijwilligers geweten.

Op het programma die zaterdag, stond namelijk het inplanten van de tuin rondom het Noorse houten huis dat zich hier bevindt en recent volledig is opgeknapt. Het was enorm hard werken. 1000 plantjes moesten op handen en knieën de grond in worden gezet volgens een vast patroon. Een aantal enthousiastelingen was zelfs de dag ervoor al komen helpen om alles voor te bereiden.  Het Oversticht in de persoon van Ingrid van Herel, landschapsarchitecte, tekende samen met Gerrit Riezebos, terreinmedewerker parken bij IJssellandschap voor het ontwerp. De romantische stijl die gekozen is, past goed bij het landgoed en het huis. Straks kunnen de bewoners, bezoekers en vlinders en bijen genieten van prachtige borders in zachte kleuren. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers!

Wat we de volgende keer gaan doen? Dat bekijken we per zaterdag. In de opstartfase voorlopig 1 x  per maand. Voor ’t Schol wordt momenteel in afstemming met de buurt een beheerplan opgesteld met oog op de belangrijke historische- en natuurwaarden. Het op niveau brengen en op peil houden van deze waarden vraagt veel aandacht. Ook in de naastgelegen Lazaruskolken en natuurgebied de Ossenwaarden willen de meesten zich wel inzetten. Want tsja, in het groen is echt altijd wat te doen!

Het initiatief Groene Vrijwilligers Op Gelderse Buitenplaatsen is opgezet door Landschapsbeheer Gelderland, met ondersteuning vanuit de provincie. Sinds 2012 heeft Landschapsbeheer Gelderland meer dan 30 vrijwilligersgroepen opgezet op buitenplaatsen. Een mooie samenwerking tussen IJssellandschap en deze stichting die onder andere ondersteuning biedt aan de talloze vrijwilligers in heel Gelderland.  JN, 2002

Nieuwsbrief