Gezocht: Vlinder en Libellen tellers

We zijn op zoek naar monitorders van vlinders en/of libellen. Libellen en Vlinders worden in de Letterlerleide, De Slenk (beiden in Lettele/Okkenbroek) en de Moespotleide (Diepenveen) gemonitord.

Hoe staat het met de stand van de insecten en dan specifiek met de libellen en vlinders? Gaat de stand achteruit of gaat het juist heel goed? Zijn er hier meer dan in het noorden van Nederland en waar ligt dat dan aan en wat kunnen we er aan doen? Vragen waarop je de antwoorden vindt door de statistieken te bekijken en te onderzoeken en dat kan uiteraard alleen als je de cijfers hebt vanuit de praktijk. Het monitoren van insecten is dus nuttig werk en bovendien is het ook prettig werk omdat je op regelmatige basis buiten in de mooiste natuurgebieden rondloopt. Er zijn specifieke routes uitgezet waarlangs je de tellingen verricht. De bevindingen worden doorgegeven aan de Vlinderstichting die alle input vanuit Nederland verzamelt.

Het monitoren van vlinders kan bij geringe kennis, voor libellen is het prettig dat er wel wat meer kennis aanwezig is. Daarnaast, mocht er belangstelling zijn om andere flora en fauna te monitoren zoals hommels/bijen of planten/mossen dan kan dat natuurlijk ook. Het tellen gebeurt langs vaste routes waar je op regelmatige basis (1 x per week of 1 x per 2 weken, afhankelijk van de routes) gedurende ca 6 maanden je ronde loopt. Bij voldoende belangstelling willen we graag nog nieuwe tel-routes in andere natuurgebieden uitzetten.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jet Nieboer per mail: j.nieboer@ijssellandschap.nl  / per tel: 0570-635955 of 06-30335588

 

 

Nieuwsbrief