In Memoriam Dhr. D.A.J. Bruil

IN MEMORIAM

DHR. D.A.J. Bruil

Het verdrietige bericht bereikte ons dat op 9 oktober 2023 onze oud directeur-rentmeester dhr. D.A.J. Bruil op 86 jarige leeftijd is overleden.  De heer Bruil heeft als directeur-rentmeester tussen 1988 en 2001 met toewijding stichting IJssellandschap geleid.

Het was een tijd waarin er veel veranderde voor de stichting. IJssellandschap was sinds 1986 als zelfstandige landgoederenstichting voortgekomen uit de Verenigde Gestichten,  en zat nog volop in het proces van loskoppeling. Dhr. Bruil bepaalde hierin duidelijk de richting voor de jonge stichting.

Dhr. Bruil was een rentmeester met een conventionele blik op bosbouw en grote liefde voor de landgoederen. Onder zijn leiding heeft de stichting een groot areaal grond langs de IJssel van de gemeente Deventer kunnen overnemen. Onder andere betrof dit de landgoederen Rande en De Haere die hij volledig renoveerde. Hij schuwde hierin gedurfde (kleur)keuzes niet. Het huidige karakter van de landhuizen en de parken en tuinen zijn onder zijn deskundig oog tot stand gekomen. Opengestelde plekken waar nu veel mensen dagelijks van genieten.

Met name landgoed De Haere had zijn voorliefde. Hij kwam er ook na zijn pensionering nog heel regelmatig. Vroeger kwam hij dan af en toe nog even langs op kantoor om bij te praten. De laatste jaren werden de nieuwste wetenswaardigheden uitgewisseld tijdens de bezorging van het jaarlijks kerstpakket voor oud-werknemers. Dhr. Bruil bleef altijd geïnteresseerd in de stichting en haar medewerkers. De nagedachtenis aan dhr. Bruil zal binnen IJssellandschap, maar bovenal op landgoed De Haere verder leven.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere nabestaanden veel sterkte.

2023, nov/JN
Foto @familiebruil

 

Nieuwsbrief