Natuurlijk kapitaal op agrarische erven

Vijf jaar geleden is het startschot gegeven voor het provinciale programma Natuur voor Elkaar. Vanuit het programma wordt er – onder meer – op ingezet om natuur en economie met elkaar te verbinden. Eén van de deelprojecten is ‘Adviezen voor soortenrijke erfontwerpen’. LTO Noord, Overijssels Particulier Grondbezit, IJssellandschap en Het Oversticht hebben zich in dit project gezamenlijk ingezet om vier agrariërs, met uiteenlopende bedrijven, te adviseren over maatregelen voor het optimaal benutten van het natuurlijke kapitaal op hun erven. Vaak zit het in kleine dingen. De meeste maatregelen kunnen relatief eenvoudig genomen worden en vergen slechts beperkte investeringen in verhouding tot de resultaten die er behaald kunnen worden.

Lees HIER verder en laat je informeren en inspireren om zelf aan de slag te gaan!

 

Nieuwsbrief