Rivierhout brengt leven in de IJssel

Rivierhout brengt leven in de IJssel

Langs de IJssel bij Deventer worden op vier locaties van IJssellandschap de komende tijd bomen als rivierhout in het water gelegd. Hierdoor ontstaat er meer (onder)waterleven. Rivierhout is een project van Rijkswaterstaat, waarbij op 11 verschillende plekken in de IJssel van Deventer tot aan Doesburg 74 dode bomen aangevoerd en verankerd worden.  Deze bomen trekken waterleven aan waardoor delen van oevers meer begroeiing krijgen. Daar kunnen jonge visjes en waterinsecten dan weer een mooie schuilplaats vinden.

Drijfhout
Rivierhout hoort van oudsher thuis in de Nederlandse wateren. In vroegere dagen werden via natuurlijke weg stammen en drijfhout meegevoerd. Dit drijfhout bleef hangen langs de hanken wat zorgde voor een gevarieerd waterleven. Tegenwoordig wordt voor een goede doorstroom bij hoogwater de begroeiing langs de rivier veelal verwijderd en vanuit veiligheidsoogpunt wordt drijfhout dat er wel is, uit het water gehaald.

Bomen verankerd
IJssellandschap onderschrijft het belang van rivierhout en biedt graag plaats aan dit project. Het rivierhout wordt aangebracht in kribben, oude rivierarmen en geulen.  In De Ossenwaard, Bolwerksplas, de Stobbenhank (Keizersrande) en de Teugse- en Veenoordkolk worden elk tien bomen, compleet met wortels en takken, in het water verankerd zodat ze ook bij hoog water op de aangebrachte plek blijven liggen. De bomen komen uit gebieden waar ze al weg moesten en worden door de aannemer van Rijkswaterstaat aangevoerd. Na plaatsing wordt het rivierhout door Rijkswaterstaat gecontroleerd en vindt er onderzoek naar het effect op de langere termijn.

Zoetwaterkoraalrif
De verwachting is dat op korte termijn bepaalde wieren, algen en mossen zich rondom de bomen vestigen. Hier komen waterdieren op af. Op die manier ontstaat er een zoetwaterkoraalrif. Libelles bijvoorbeeld, ontwikkelen zich in verschillende stadia waarvan een groot aantal onder water. De natuurlijke habitat rondom rivierhout geeft hiervoor bescherming. Algen en kleine waterdiertjes zijn voedsel voor vissen, die hun eitjes leggen tussen de takken en wortels. Zo krijgt de rivier weer een stukje natuur terug.

Zie voor meer informatie over het project Rivierhout van Rijkswaterstaat (klik op link):

Leven in en om de IJssel – Samenwerken aan Riviernatuur

Het eerste rivierhout wordt afgezonken in de IJssel – Samenwerken aan Riviernatuur

Foto’s @Rijkswaterstaat en Nico Kloek

Nieuwsbrief