Overig

Grondgebruik

 
In dit complex is een boerderij van IJssellandschap en een boerderij van de Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis gelegen. De boerderij Nieuw Nulen is een rijksmonument. Het bedrijf met ruim 30 hectare is volledig in pacht uitgegeven. Boerderij De Heege met ruim 25 hectare pachtgrond is eigendom van het Burgerweeshuis en Kinderhuis. 
Naast deze twee bedrijven is boerderij Aarnink gelegen, die ruim 20 hectare van beide stichtingen pacht, maar waarvan de boerderij in eigendom is van de agrariër.

Op het complex is ook ruim 30 hectare bos en beplanting aanwezig. Kleine boerenbosjes en landschappelijke beplantingen. Ook hier geldt weer dat beide stichtingen een gedeeltelijk eigendom bezitten. Melkveehouderij is de belangrijkste tak voor de bedrijven. Daarnaast heeft de boerderij Aarnink ook een belangrijke recreatieve activiteit.
Door de wat versnipperde ligging is dit gebied op zichzelf niet echt goed toegankelijk. Wel ligt het in een zeer fraai gedeelte van Salland, op de overgang van het vlakke agrarische landschap naar de Sallandse Heuvelrug.